Исторически речник
цѣломѫдроват  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
цѣломѫдроватцѣломѫдрѹѭ, цѣломѫдрѹѫ, цѣломѫдрѹѧ, цѣломѫдрѹюцѣломѫдрѹш, цѣломѫдрѹеш, цѣломѫдрѹѹшцѣломѫдрѹтъ, цѣломѫдрѹетъ, цѣломѫдрѹѹтъ, цѣломѫдрѹть, цѣломѫдрѹеть, цѣломѫдрѹѹть, цѣломѫдрѹт, цѣломѫдрѹет, цѣломѫдрѹѹтцѣломѫдрѹмъ, цѣломѫдрѹемъ, цѣломѫдрѹѹмъ, цѣломѫдрѹмь, цѣломѫдрѹемь, цѣломѫдрѹѹмь, цѣломѫдрѹм, цѣломѫдрѹем, цѣломѫдрѹѹм, цѣломѫдрѹмо, цѣломѫдрѹемо, цѣломѫдрѹѹмоцѣломѫдрѹте, цѣломѫдрѹете, цѣломѫдрѹѹте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
цѣломѫдрѹѭтъ, цѣломѫдрѹѫтъ, цѣломѫдрѹѧтъ, цѣломѫдрѹютъ, цѣломѫдрѹѭть, цѣломѫдрѹѫть, цѣломѫдрѹѧть, цѣломѫдрѹють, цѣломѫдрѹѭт, цѣломѫдрѹѫт, цѣломѫдрѹѧт, цѣломѫдрѹютцѣломѫдрѹвѣ, цѣломѫдрѹевѣ, цѣломѫдрѹѹвѣцѣломѫдрѹта, цѣломѫдрѹета, цѣломѫдрѹѹтацѣломѫдрѹте, цѣломѫдрѹете, цѣломѫдрѹѹтецѣломѫдрѹцѣломѫдрѹ
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
цѣломѫдрѹмъ, цѣломѫдрѹмь, цѣломѫдрѹмцѣломѫдрѹтецѣломѫдрѹвѣцѣломѫдрѹтацѣломѫдровахъ, цѣломѫдровахь, цѣломѫдровахцѣломѫдрова
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
цѣломѫдровацѣломѫдровахомъ, цѣломѫдровахомь, цѣломѫдровахом, цѣломѫдровахомꙑцѣломѫдровастецѣломѫдровашѧ, цѣломѫдровашѫ, цѣломѫдроваша, цѣломѫдроваше, цѣломѫдровахѫцѣломѫдроваховѣцѣломѫдроваста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
цѣломѫдровастецѣломѫдроваахъ, цѣломѫдровахъ, цѣломѫдроваахь, цѣломѫдровахь, цѣломѫдроваах, цѣломѫдровахцѣломѫдровааше, цѣломѫдровашецѣломѫдровааше, цѣломѫдровашецѣломѫдроваахомъ, цѣломѫдровахомъ, цѣломѫдроваахомь, цѣломѫдровахомь, цѣломѫдроваахом, цѣломѫдровахомцѣломѫдроваашете, цѣломѫдровашете, цѣломѫдроваасте, цѣломѫдровасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
цѣломѫдроваахѫ, цѣломѫдровахѫ, цѣломѫдроваахѹ, цѣломѫдровахѹцѣломѫдровааховѣ, цѣломѫдроваховѣцѣломѫдроваашета, цѣломѫдровашета, цѣломѫдровааста, цѣломѫдровастацѣломѫдроваашете, цѣломѫдровашете, цѣломѫдроваасте, цѣломѫдровасте
цѣломѫдроват -цѣломѫдрѹѭ -цѣломѫдрѹш несв Живея във въздържание, целомъдрие а блѫдъ дѣат срамьнѣ. котерꙑ же пакꙑ ѹспѣхъ цѣломѫдроват добрѣ хѹловат же неестьнѣ Х IIВб 14—15 Изч Х Гр σωφρονέω Нвб Срв целомъдреност ж