Исторически речник
цѣлтел҄ь  [+]
NmosNmgsNmdsNmasNmEsNmis
цѣлтел҄ьцѣлтел҄ꙗ, цѣлтел҄ѣцѣлтел҄юцѣлтел҄ьцѣлтел҄ꙗ, цѣлтел҄ѣцѣлтел҄емь, цѣлтел҄емъ
NmlsNmvsNmopNmgpNmdpNmap
цѣлтел҄цѣлтел҄юцѣлтел҄е, цѣлтел҄цѣлтел҄ь, цѣлтел҄ъцѣлтел҄емъ, цѣлтел҄емь, цѣлтел҄ьмъ, цѣлтел҄ьмьцѣлтел҄ѧ, цѣлтел҄е
NmipNmlpNmOuNmGuNmDu
цѣлтел҄, цѣлтел҄ꙑцѣлтел҄хъ, цѣлтел҄хьцѣлтел҄ꙗ, цѣлтел҄ѣцѣлтел҄юцѣлтел҄ема
цѣлтел҄ь -ꙗ м Целител, лечител цѣлтелю болѧщмъ. дателю просѧщмъ. ѹ тебе вꙿсѣка прошенѣ. даѩ намъ мѧ твое цѣленью. отъ вꙿсего недѫга СЕ 40b 22 гі схе бже нашъ. сѫꙶ цѣлтель недѫжънꙑмъ СЕ 40а 1 гі схе бже нашъ. непостꙑдънꙑ цѣлтелю ... н еднаго прведенааго къ тебѣ. оскръблена болѣꙁнѭ СЕ 28а 4 нкътоже бо таѩ врѣдъ сво. а не покаꙁаѩ его враю. т ꙇцѣлѣетъ. нъ прлежъно щѧ цѣлтелѣ. едъва полѹтъ ослабѫ врѣдѹ своемѹ СЕ 68а 10 веденъ бꙑстъ. съвꙙꙁанъ рѫкама ...  прьст ѫꙁам сътвръжден бѣахѫ. вѣжд съꙁъдавъш.  цѣл҄тел҄ь стъствънъї дръжмъ бѣаше С 431.21—22 съмѣренꙑ же отъць по стнѣ. несоже отъ вдѣнꙑхъ съповѣдавъ танѣ же благааго бога похвал. бѣаше же  обраꙁъ.  цѣлтел҄ь врѣдомъ невдмꙑмъ С 276.8 Изч СЕ С Гр ἰατήρ ϑεραπευτής Нвб целител остар ОА ВА ЕтМл