Исторически речник
цѣ  
цѣ съюз Въвежда подчинени обстоятелствени изречения за отстъпване: въпреки че, макар че, при все че толм не може прѣдат го юда. ꙗко хотѣаше прѣдат. цѣ свѣштамъ сѫштамъ  свѣтѹ толкѹ С 412.16 цѣ  καίτοιγε, καίτοι Въвежда подчинени обстоятелствени изречения за отстъпване: макар и, въпреки че пон҄еже надѣашꙙ сꙙ вьꙁꙙт ѹ тѣхъ  не въ годъ просшꙙ. цѣ  нтоже онѣхъ дѣвцъ ловѣколюбвѣ. бѣшꙙ же того рад пае благоꙁвольн бꙑшꙙ С 373.2 страха ꙁѣло потресаѭштаꙿго вьсако. мъш бо того ждове ѹмьръшꙙ боѧтъ сꙙ. цѣ  ашт простъ ловѣкъ лѣпо бꙑ пъват С 444.11 т прдошꙙ. т просшꙙ. т пеатьлѣшꙙ съ стражеѭ ... цѣ  кол ѹбо ѹкрал бꙑшꙙ въ сѫбѫтѫ  како. не бо бѣаше лѣтѭ прстѫпт С 441.13 Изч С Гр καί Нвб Ø