Исторически речник
црькъвще  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
црькъвщецрькъвщацрькъвщѹ, црькъвщюцрькъвщемь, црькъвщемъцрькъвщцрькъвща
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
црькъвщь, црькъвщъцрькъвщемъ, црькъвщемьцрькъвщцрькъвщхъ, црькъвщхьцрькъвщцрькъвщѹ, црькъвщю
NnDu
црькъвщема
црькъвще ср Езически храм, светилище анѳупатъ ... повелѣ стꙑмъ мѫенкомъ вьслѣдоват. въшъдъ же въ цръкъвште.  пожъръ кѹмромъ С 105.8—9 въшьдъ неьствꙑ анѳупатъ. въ цръквште аполоново. повелѣ првест стааго кодрата С 114.26 кнꙙꙁъ. повелѣ ... вест ѧ въ цръкъвште кѹмръско. бѣахѫ же капшта та поꙁлаштена  ѹкрашена. красоѭ многоцѣнъноѭ С 176.23 се же свꙙтꙑмъ глагол҄ѫштемъ.  цръкъвште капштьно раꙁор сꙙ. раꙁнѣвавъ (!) же сꙙ кнꙙꙁъ о съкрѹшенї богъ свохъ С 180.22— 23 ссн же епскопъ кѹпꙿно  съ преꙁвутеромъ артемомъ. въшедъ въ цръквште артемдово. вьса капшта съкрѹш.  огн҄емъ съжеже С 220.25 бѣахѫ же цръквшт томъ ꙁмве жвѫште.  жърьц дноѭ лѣта сладька брашна подаꙗхѫ мъ С 227.28 ѡ҆нⷤъ и҆н азѡⷮ запали. с вои҆ црквище даногово ѿа ХрГС 448a4-5 доліе бѣше арѳемно рекше црк͠вще. въ кра града съꙁдано Сб. Герм. 38б-39а поꙿто б͠а гнѣваете капщоу сѧ камѣноу кланѣѫще...  рѣшѫ къ нем. аще єс рабъ б͠. то створ ны юдо да вѣрємъ к тебѣ. ѡн же рее къ нмъ. отдѣте ѿ црк͠вща того да створѧ И ѿиде́ iѡа́ннь на высо́ко мѣ́сто, мѣ́сто дето́ иⷨ бѣше че́рквището пога́но, и зе́ да оучи да вѣрꙋвать въ ха́ Тр. дам. 77-78 И прѣда́доха се съсь пpóхѡpa . и заве́доха гы прѣⷣ че́рквището арѳеми́дово . и помли се бꙋ iѡáннь , и паднъ́ ѻнова́ че́рквище и срꙋпа́ се Тр. дам. 79 С ХрГС Сб. Герм. Тр. дам. Гр ναός цръкъвште цръквште ерквище Нвб църквище, цръквище, черквище, черковище остар диал ОА НТ НГер ЕтМл ДА Срв Цръквището МИ Ботево цръквище МИ КП,МИРазл Цръквище МИ ЙЗах,Кюст.кр Църквище МИ ЙЗ,МИПир Черквище МИ ГХ,МИМ Черковището МИ ЙЗ,МИПан