Исторически речник
цвѣтьнъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
цвѣтьнъ, цвѣтьньцвѣтьнацвѣтьнѹцвѣтьнъ, цвѣтьньцвѣтьнацвѣтьномь, цвѣтьномъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
цвѣтьнѣцвѣтьне, цвѣтьнꙑцвѣтьнцвѣтьнъ, цвѣтьньцвѣтьномъ, цвѣтьномьцвѣтьнꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
цвѣтьнꙑцвѣтьнѣхъ, цвѣтьнѣхьцвѣтьнацвѣтьнѹцвѣтьномацвѣтьно
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
цвѣтьнацвѣтьнѹцвѣтьноцвѣтьнацвѣтьномь, цвѣтьномъцвѣтьнѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
цвѣтьнацвѣтьнъ, цвѣтьньцвѣтьномъ, цвѣтьномьцвѣтьнацвѣтьнꙑцвѣтьнѣхъ, цвѣтьнѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
цвѣтьнѣцвѣтьнѹцвѣтьномацвѣтьнацвѣтьнꙑ, цвѣтьнѫцвѣтьнѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
цвѣтьнѫ, цвѣтьнѹцвѣтьноѭ, цвѣтьноѫ, цвѣтьноѧ, цвѣтьноюцвѣтьнѣцвѣтьнꙑцвѣтьнъ, цвѣтьньцвѣтьнамъ, цвѣтьнамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
цвѣтьнꙑцвѣтьнамцвѣтьнахъ, цвѣтьнахьцвѣтьнѣцвѣтьнѹцвѣтьнама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
цвѣтьнꙑ, цвѣтьнꙑ, цвѣтьноцвѣтьнаго, цвѣтьнаего, цвѣтьнааго, цвѣтьнаго, цвѣтьного, цвѣтьнога, цвѣтьнгоцвѣтьнѹмѹ, цвѣтьнѹемѹ, цвѣтьнѹѹмѹ, цвѣтьнѹмѹ, цвѣтьноомѹ, цвѣтьномѹ, цвѣтьноѹмѹ, цвѣтьнмѹцвѣтьнꙑ, цвѣтьнꙑ, цвѣтьноцвѣтьнаго, цвѣтьнаего, цвѣтьнааго, цвѣтьнаго, цвѣтьного, цвѣтьнога, цвѣтьнгоцвѣтьнꙑмь, цвѣтьнꙑмь, цвѣтьнꙑмъ, цвѣтьнꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
цвѣтьнѣмь, цвѣтьнѣемь, цвѣтьнѣѣмь, цвѣтьнѣамь, цвѣтьнѣмь, цвѣтьнѣмъ, цвѣтьнѣемъ, цвѣтьнѣѣмъ, цвѣтьнѣамъ, цвѣтьнѣмъ, цвѣтьномь, цвѣтьномъцвѣтьнꙑ, цвѣтьнꙑ, цвѣтьноцвѣтьнцвѣтьнꙑхъ, цвѣтьнꙑхъ, цвѣтьнꙑхь, цвѣтьнꙑхь, цвѣтьнѣхъ, цвѣтьнѣхьцвѣтьнꙑмъ, цвѣтьнꙑмъ, цвѣтьнꙑмь, цвѣтьнꙑмь, цвѣтьнѣмъ, цвѣтьнѣмьцвѣтьнꙑѧ, цвѣтьнꙑꙗ, цвѣтьнꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
цвѣтьнꙑм, цвѣтьнꙑмцвѣтьнꙑхъ, цвѣтьнꙑхъ, цвѣтьнꙑхь, цвѣтьнꙑхьцвѣтьнаꙗ, цвѣтьнаа, цвѣтьнаѣцвѣтьнѹю, цвѣтьноюцвѣтьнꙑма, цвѣтьнꙑмацвѣтьно, цвѣтьное
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
цвѣтьнаго, цвѣтьнаего, цвѣтьнааго, цвѣтьнаго, цвѣтьного, цвѣтьнога, цвѣтьнгоцвѣтьнѹмѹ, цвѣтьнѹемѹ, цвѣтьнѹѹмѹ, цвѣтьнѹмѹ, цвѣтьноомѹ, цвѣтьномѹ, цвѣтьноѹмѹ, цвѣтьнмѹцвѣтьно, цвѣтьноецвѣтьнаго, цвѣтьннаего, цвѣтьнааго, цвѣтьнаго, цвѣтьного, цвѣтьнога, цвѣтьнгоцвѣтьнꙑмь, цвѣтьнꙑмь, цвѣтьнꙑмъ, цвѣтьнꙑмъцвѣтьнѣмь, цвѣтьнѣемь, цвѣтьнѣѣмь, цвѣтьнѣамь, цвѣтьнѣмь, цвѣтьнѣмъ, цвѣтьнѣемъ, цвѣтьнѣѣмъ, цвѣтьнѣамъ, цвѣтьнѣмъ, цвѣтьномь, цвѣтьномъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
цвѣтьно, цвѣтьноецвѣтьнаꙗ, цвѣтьнаа, цвѣтьнаѣ, цвѣтьнаѧцвѣтьнꙑхъ, цвѣтьнꙑхъ, цвѣтьнꙑхь, цвѣтьнꙑхь, цвѣтьнѣхъ, цвѣтьнѣхьцвѣтьнꙑмъ, цвѣтьнꙑмъ, цвѣтьнꙑмь, цвѣтьнꙑмь, цвѣтьнѣмъ, цвѣтьнѣмьцвѣтьнаꙗ, цвѣтьнаа, цвѣтьнаѣ, цвѣтьнаѧцвѣтьнꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
цвѣтьнꙑхъ, цвѣтьнꙑхъ, цвѣтьнꙑхь, цвѣтьнꙑхьцвѣтьнѣцвѣтьнѹю, цвѣтьноюцвѣтьнꙑма, цвѣтьнꙑмацвѣтьнаꙗ, цвѣтьнаа, цвѣтьнаѣ, цвѣтьнаѧцвѣтьнꙑѧ, цвѣтьнꙑꙗ, цвѣтьнѫѭ, цвѣтьнꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
цвѣтьнѣ, цвѣтьноцвѣтьнѫѭ, цвѣтьнѹю, цвѣтьноѭ, цвѣтьноюцвѣтьнѫѭ, цвѣтьноѫ, цвѣтьноѧ, цвѣтьноюцвѣтьнѣцвѣтьнꙑѧ, цвѣтьнꙑꙗ, цвѣтьнꙑецвѣтьнꙑхъ, цвѣтьнꙑхъ, цвѣтьнѣхъ, цвѣтьнꙑхь, цвѣтьнꙑхь, цвѣтьнѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
цвѣтьнꙑмъ, цвѣтьнꙑмъ, цвѣтьнѣмъ, цвѣтьнꙑмь, цвѣтьнꙑмь, цвѣтьнѣмьцвѣтьнꙑѧ, цвѣтьнꙑꙗ, цвѣтьнꙑецвѣтьнꙑм, цвѣтьнꙑмцвѣтьнꙑхъ, цвѣтьнꙑхъ, цвѣтьнꙑхь, цвѣтьнꙑхьцвѣтьнѣцвѣтьнѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
цвѣтьнꙑма, цвѣтьнꙑмацвѣтьнѣ, цвѣтьнѣшцвѣтьнѣшацвѣтьнѣшѹ, цвѣтьнѣшюцвѣтьнѣцвѣтьнѣша
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
цвѣтьнѣшемь, цвѣтьнѣшемъцвѣтьнѣшцвѣтьнѣцвѣтьнѣше, цвѣтьнѣшцвѣтьнѣшь, цвѣтьнѣшъцвѣтьнѣшемъ, цвѣтьнѣшемь
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
цвѣтьнѣшѧцвѣтьнѣшцвѣтьнѣшхъ, цвѣтьнѣшхьцвѣтьнѣшацвѣтьнѣшѹ, цвѣтьнѣшюцвѣтьнѣшема
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
цвѣтьнѣе, цвѣтьнѣ, цвѣтьнѣшецвѣтьнѣшацвѣтьнѣшѹ, цвѣтьнѣшюцвѣтьнѣе, цвѣтьнѣ, цвѣтьнѣшецвѣтьнѣшацвѣтьнѣшемь, цвѣтьнѣшемъ
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
цвѣтьнѣшцвѣтьнѣе, цвѣтьнѣцвѣтьнѣша, цвѣтьнѣшцвѣтьнѣшь, цвѣтьнѣшъцвѣтьнѣшемъ, цвѣтьнѣшемьцвѣтьнѣша, цвѣтьнѣш
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
цвѣтьнѣшцвѣтьнѣшхъ, цвѣтьнѣшхьцвѣтьнѣшцвѣтьнѣшѹ, цвѣтьнѣшюцвѣтьнѣшемацвѣтьнѣш
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
цвѣтьнѣшѧ, цвѣтьнѣшѫ, цвѣтьнѣшецвѣтьнѣшцвѣтьнѣшѫ, цвѣтьнѣшѧ, цвѣтьнѣшѹцвѣтьнѣшеѭ, цвѣтьнѣшеѫ, цвѣтьнѣшеѧ, цвѣтьнѣшеюцвѣтьнѣшцвѣтьнѣш
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
цвѣтьнѣшѧ, цвѣтьнѣшѫ, цвѣтьнѣшецвѣтьнѣшь, цвѣтьнѣшъцвѣтьнѣшамъ, цвѣтьнѣшамьцвѣтьнѣшѧ, цвѣтьнѣше, цвѣтьнѣшѫцвѣтьнѣшамцвѣтьнѣшахъ, цвѣтьнѣшахь
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
цвѣтьнѣшцвѣтьнѣшѹ, цвѣтьнѣшюцвѣтьнѣшамацвѣтьнѣ, цвѣтьнѣшцвѣтьнѣшаго, цвѣтьнѣшаего, цвѣтьнѣшааго, цвѣтьнѣшагоцвѣтьнѣшѹмѹ, цвѣтьнѣшѹемѹ, цвѣтьнѣшѹѹмѹ, цвѣтьнѣшѹмѹ, цвѣтьнѣшюмѹ, цвѣтьнѣшюемѹ, цвѣтьнѣшюѹмѹ, цвѣтьнѣшюмѹ
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
цвѣтьнѣцвѣтьнѣшаго, цвѣтьнѣшаего, цвѣтьнѣшааго, цвѣтьнѣшагоцвѣтьнѣшмь, цвѣтьнѣшмь, цвѣтьнѣшмъ, цвѣтьнѣшмъцвѣтьнѣшмь, цвѣтьнѣшмь, цвѣтьнѣшмъ, цвѣтьнѣшмъцвѣтьнѣцвѣтьнѣше, цвѣтьнѣш
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
цвѣтьнѣшхъ, цвѣтьнѣшхъ, цвѣтьнѣшхь, цвѣтьнѣшхьцвѣтьнѣшмъ, цвѣтьнѣшмъ, цвѣтьнѣшмьцвѣтьнѣшѧѧ, цвѣтьнѣшее, цвѣтьнѣшѫѫцвѣтьнѣшм, цвѣтьнѣшмцвѣтьнѣшхъ, цвѣтьнѣшхъ, цвѣтьнѣшхьцвѣтьнѣшаꙗ
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
цвѣтьнѣшѹю, цвѣтьнѣшююцвѣтьнѣшма, цвѣтьнѣшмацвѣтьнѣе, цвѣтьнѣ, цвѣтьнѣшее, цвѣтьнѣшецвѣтьнѣшаго, цвѣтьнѣшаего, цвѣтьнѣшааго, цвѣтьнѣшагоцвѣтьнѣшѹмѹ, цвѣтьнѣшѹемѹ, цвѣтьнѣшѹѹмѹ, цвѣтьнѣшѹмѹ, цвѣтьнѣшюмѹ, цвѣтьнѣшюемѹ, цвѣтьнѣшюѹмѹ, цвѣтьнѣшюмѹцвѣтьнѣе, цвѣтьнѣ, цвѣтьнѣшее, цвѣтьнѣше
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
цвѣтьнѣшаго, цвѣтьнѣшаего, цвѣтьнѣшааго, цвѣтьнѣшагоцвѣтьнѣшмь, цвѣтьнѣшмь, цвѣтьнѣшмъ, цвѣтьнѣшмъцвѣтьнѣшмь, цвѣтьнѣшмь, цвѣтьнѣшмъ, цвѣтьнѣшмъцвѣтьнѣе, цвѣтьнѣ, цвѣтьнѣшее, цвѣтьнѣшецвѣтьнѣшаꙗ, цвѣтьнѣшаѣ, цвѣтьнѣшаѧцвѣтьнѣшхъ, цвѣтьнѣшхъ, цвѣтьнѣшхь, цвѣтьнѣшхь
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
цвѣтьнѣшмъ, цвѣтьнѣшмъ, цвѣтьнѣшмьцвѣтьнѣшаꙗ, цвѣтьнѣшаѣ, цвѣтьнѣшаѧцвѣтьнѣшм, цвѣтьнѣшмцвѣтьнѣшхъ, цвѣтьнѣшхъ, цвѣтьнѣшхьцвѣтьнѣшцвѣтьнѣшѹю, цвѣтьнѣшюю
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
цвѣтьнѣшма, цвѣтьнѣшмацвѣтьнѣшꙗ, цвѣтьнѣшѣ, цвѣтьнѣшаꙗцвѣтьнѣшѧѧ, цвѣтьнѣшѧѩ, цвѣтьнѣшѫѫ, цвѣтьнѣшаѧ, цвѣтьнѣшее, цвѣтьнѣшеѥцвѣтьнѣшцвѣтьнѣшѫѫ, цвѣтьнѣшѫѭ, цвѣтьнѣшѧѧ, цвѣтьнѣшѧѩ, цвѣтьнѣшююцвѣтьнѣшѫѫ, цвѣтьнѣшѫѭ, цвѣтьнѣшѧѧ, цвѣтьнѣшѧѩ, цвѣтьнѣшюю, цвѣтьнѣшеѭ, цвѣтьнѣшеѫ, цвѣтьнѣшеѧ, цвѣтьнѣшею
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
цвѣтьнѣшцвѣтьнѣшꙗ, цвѣтьнѣшѣцвѣтьнѣшѧѧ, цвѣтьнѣшѧѩ, цвѣтьнѣшѫѫ, цвѣтьнѣшаѧ, цвѣтьнѣшее, цвѣтьнѣшеѥцвѣтьнѣшхъ, цвѣтьнѣшхъ, цвѣтьнѣшхь, цвѣтьнѣшхьцвѣтьнѣшмъ, цвѣтьнѣшмъ, цвѣтьнѣшмь, цвѣтьнѣшмьцвѣтьнѣшѧѧ, цвѣтьнѣшѧѩ, цвѣтьнѣшѫѫ, цвѣтьнѣшаѧ, цвѣтьнѣшее, цвѣтьнѣшеѥ
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
цвѣтьнѣшм, цвѣтьнѣшмцвѣтьнѣшхъ, цвѣтьнѣшхъ, цвѣтьнѣшхь, цвѣтьнѣшхьцвѣтьнѣшцвѣтьнѣшѹю, цвѣтьнѣшююцвѣтьнѣшма, цвѣтьнѣшма
цвѣтьнъ -ꙑ прил Цветен, който е покрит с цветя ꙁемьꙗ ѹбо вьсе врѣмꙙ веснъно. шпъкъ  їа  нъ цвѣтъ расттъ ...  не дв сꙙ вьꙁꙿлюбьне. аште отъ водъ пажт цвѣтьн ꙗвшꙙ сꙙ С 495.19 недѣлꙗ цвѣтьнаꙗ Κυριακὴ τῶν Βαΐων Църковният празник Вход Господен в Ерусалим, Връбница, Цветница неⷣ҇ цвѣⷮ҇ еваⷸ҇ оⷮ оаⷩ҇ глаⷡ҇ п҃ ж҃ А 81d 1 неⷣ҇ цвьⷮ҇ алⷼ҇е глⷭ҇а въспоіте гв пѣⷭ҇ новѫ. ꙗко двьна. еваⷢ҇ ѿ҇ марⷦ҇ СК 85а 1 сѫбота цвѣтьнаꙗ Σάββατον πρὸ τῶν Βαΐων, Σάββατον τοῦ Λαζάρου Съботата преди Цветница, църковният празник Лазарево възкресение сѫⷠ҇. цвѣтьнаꙗ. алеⷼ҇ глаⷭ҇. е҃ гь вьцр сѧ. до облѣе. еваⷢ҇ ѿ҇ марⷦ҇ь гⷡ҇ ҁ҃д҃ СК 81а 7 Изч А СК С Гр τῶν ἀνϑῶν Нвб цветен ОА ВА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА