Исторически речник
шьствь  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
шьств, шеств, шъств, шств, шьствь, шествь, шъствь, шствьшьствꙗ, шествꙗ, шъствꙗ, шствꙗ, шьства, шества, шъства, шства, шьствьꙗ, шествьꙗ, шъствьꙗ, шствьꙗшьствю, шествю, шъствю, шствю, шьствѹ, шествѹ, шъствѹ, шствѹ, шьствью, шествью, шъствью, шствьюшьствмь, шъствмь, шствмь, шьствьмь, шъствьмь, шствьмь, шьствмъ, шъствмъ, шствмъ, шьствьмъ, шъствьмъ, шствьмъ, шьствмь, шъствмь, шствмь, шьствмъ, шъствмъ, шствмъшьств, шъств, шств, шьствь, шъствь, шствь, шьств, шъств, шствшьствꙗ, шествꙗ, шъствꙗ, шствꙗ, шьства, шества, шъства, шства, шьствьꙗ, шествьꙗ, шъствьꙗ, шствьꙗ
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
шьств, шъств, шств, шьствь, шъствь, шствь, шьстве, шъстве, шстве, шствшьствмъ, шъствмъ, шствмъ, шьствьмъ, шъствьмъ, шствьмъ, шьствмь, шъствмь, шствмь, шьствьмь, шъствьмь, шствьмь, шьствмъ, шъствмъ, шствмъ, шьствмь, шъствмь, шствмьшьств, шъств, шств, шьствь, шъствь, шствь, шьств, шъств, шствшьствхъ, шъствхъ, шствхъ, шьствьхъ, шъствьхъ, шствьхъ, шьствхь, шъствхь, шствхь, шьствьхь, шъствьхь, шствьхь, шьствхъ, шъствхъ, шствхъ, шьствхь, шъствхь, шствхьшьств, шъств, шств, шьствь, шъствь, шствь, шьств, шъств, шствшьствю, шествю, шъствю, шствю, шьствѹ, шествѹ, шъствѹ, шствѹ, шьствью, шествью, шъствью, шствью
NnDu
шьствма, шъствма, шствма, шьствма, шъствма, шствма, шьствма, шъствма, шствма
шьствь -ꙗ ср 1. Пътуване, отпътуване, тръгване на път мⷧ҇о на ѡходѧщѧѩ на пѫть ... мⷧ҇о б҃ томѹжде шествью СЕ 18а 24 2. Пришествие; снизхождение на Бог на земята вдѣна бꙑшꙙ шьствꙗ твоꙗ боже. шьства мого цѣсара же стъ въ свꙙтѣѣмь С 326.28 море своѧ вльнꙑ съпрꙙтаѧ на шъств владꙑцѣ готовьꙗше сꙙ С 399.8 шьствь нрава πορεία Начин на живот, жизнен път, нравствено поведение кꙿто не въсꙿѹдтъ сꙙ остроѭ вѣроѭ сеѭ. како съ радостѭ къ страстемъ дръꙁнѫшꙙ ... се ѹбо да прѣтръгъше слово на мѫенкꙑ прѣдемъ. добрѣ сповѣдаѭште шьств нрава С 55.20 шьствь пѫтьно ὁδός Пътуване, странстване, пътешествие добрѣ ѹбо сътвор. трѹдъна мꙙ сѫтъ отъ шъствꙗ пѫтьнааго. повелѣ на мꙙкъцѣѣмъ семъ одрѣ пот м С 118.22 шьствь творт [сътворт] τὴν πορείαν ποιέω Вървя, пътувам, придвижвам се ꙇ прохождааше сквоꙁѣ градꙑ ꙇ вс. ꙇ шьстве творѧ въ ꙇлмъ З Лк 13.22 А СК сътворшꙙ же шьств ст. отъ реенааго мѣста до рѣкꙑ. отъ аса девꙙтааго до свѣта С 60.3—4 Изч З А СК СЕ С Гр πορεία ἐπίβασις шьстве шьств шъстве шъств шествіе шествь Нвб шествие ОА АК НТ ЕтМл БТР АР