Исторически речник
шьствоват  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
шьствоватшьствѹѭ, шьствѹѫ, шьствѹѧ, шьствѹюшьствѹш, шьствѹеш, шьствѹѹшшьствѹтъ, шьствѹетъ, шьствѹѹтъ, шьствѹть, шьствѹеть, шьствѹѹть, шьствѹт, шьствѹет, шьствѹѹтшьствѹмъ, шьствѹемъ, шьствѹѹмъ, шьствѹмь, шьствѹемь, шьствѹѹмь, шьствѹм, шьствѹем, шьствѹѹм, шьствѹмо, шьствѹемо, шьствѹѹмошьствѹте, шьствѹете, шьствѹѹте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
шьствѹѭтъ, шьствѹѫтъ, шьствѹѧтъ, шьствѹютъ, шьствѹѭть, шьствѹѫть, шьствѹѧть, шьствѹють, шьствѹѭт, шьствѹѫт, шьствѹѧт, шьствѹютшьствѹвѣ, шьствѹевѣ, шьствѹѹвѣшьствѹта, шьствѹета, шьствѹѹташьствѹте, шьствѹете, шьствѹѹтешьствѹшьствѹ
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
шьствѹмъ, шьствѹмь, шьствѹмшьствѹтешьствѹвѣшьствѹташьствовахъ, шьствовахь, шьствовахшьствова
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
шьствовашьствовахомъ, шьствовахомь, шьствовахом, шьствовахомꙑшьствовастешьствовашѧ, шьствовашѫ, шьствоваша, шьствоваше, шьствовахѫшьствоваховѣшьствоваста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
шьствовастешьствоваахъ, шьствовахъ, шьствоваахь, шьствовахь, шьствоваах, шьствовахшьствовааше, шьствовашешьствовааше, шьствовашешьствоваахомъ, шьствовахомъ, шьствоваахомь, шьствовахомь, шьствоваахом, шьствовахомшьствоваашете, шьствовашете, шьствоваасте, шьствовасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
шьствоваахѫ, шьствовахѫ, шьствоваахѹ, шьствовахѹшьствовааховѣ, шьствоваховѣшьствоваашета, шьствовашета, шьствовааста, шьствовасташьствоваашете, шьствовашете, шьствоваасте, шьствовасте
шьствоват -шьствѹѭ -шьствѹш несв шьствоват въ слѣдъ [кого] Следвам, вървя след някого, последовател съм на някого премꙑ ꙁъване слѣпѹю. ꙇ поклонене. ꙁовѫщюмѹ тѧ. ꙇсе сне двъ. помлѹ нꙑ. ꙇ по вѣрѣ ею отвръꙁе о обѣма. ꙇ подавъ ꙇма пѫть шьствоват вьслѣдь тебе. тѧ молмъ гі схе сне бже. прм мⷧ҇отвѫ ... раба твоего сего ... ꙇ подажд емѹ ꙁракъ. ꙇ дажд емѹ шьствоват вьслѣдь тебе. ꙇ тѧ славт СЕ 33b 17—18, 34а 2 Изч СЕ Нвб шествувам, шествам ОА БТР АР