Исторически речник
шьпътат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
шьпътатшьпъщѫ, шьпъщѹшьпъщешшьпъщетъ, шьпъщеть, шьпъщетшьпъщемъ, шьпъщемь, шьпъщем, шьпъщемошьпъщете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
шьпъщѫтъ, шьпъщѹтъ, шьпъщѫть, шьпъщѹть, шьпъщѫт, шьпъщѹтшьпъщевѣшьпъщеташьпъщетешьпъщшьпъщ
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
шьпъщмъ, шьпъщѣмъ, шьпъщамъ, шьпъщмь, шьпъщѣмь, шьпъщамь, шьпъщм, шьпъщѣм, шьпъщамшьпъщте, шьпъщѣте, шьпъщатешьпъщвѣ, шьпъщѣвѣ, шьпъщавѣшьпъщта, шьпъщѣта, шьпъщаташьпътахъ, шьпътахь, шьпътахшьпъта
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
шьпъташьпътахомъ, шьпътахомь, шьпътахом, шьпътахмꙑшьпътастешьпъташѧ, шьпъташѫ, шьпъташа, шьпъташе, шьпътахѫшьпътаховѣшьпътаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
шьпътастешьпътаахъ, шьпътахъ, шьпътаахь, шьпътахь, шьпътаах, шьпътахшьпътааше, шьпъташешьпътааше, шьпъташешьпътаахомъ, шьпътахомъ, шьпътаахомь, шьпътахомь, шьпътаахом, шьпътахомшьпътаашете, шьпъташете, шьпътаасте, шьпътасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
шьпътаахѫ, шьпътахѫ, шьпътаахѹ, шьпътахѹшьпътааховѣ, шьпътаховѣшьпътаашета, шьпъташета, шьпътааста, шьпътасташьпътаашете, шьпъташете, шьпътаасте, шьпътасте
шьпътат -шьпъщѫ -шьпъщеш несв Злословя, злепоставям, клеветя [прен.] въкѹпѣ на мѩ шьпътаахѫ вс враѕі моі СП 40.8 Изч СП Гр ψιϑυρίζω Нвб шептя ОА ЕтМл БТР АР ДА Срв шъпна диал