Исторически речник
шьпътань  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
шьпътан, шьпътаньшьпътанꙗ, шьпътана, шьпътаньꙗшьпътаню, шьпътанѹ, шьпътаньюшьпътанмь, шьпътаньмь, шьпътанмъ, шьпътаньмъ, шьпътанмь, шьпътанмъшьпътан, шьпътань, шьпътаншьпътанꙗ, шьпътана, шьпътаньꙗ
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
шьпътан, шьпътань, шьпътанешьпътанмъ, шьпътаньмъ, шьпътанмь, шьпътаньмь, шьпътанмъ, шьпътанмь, шьпътаномъ, шьпътанамъшьпътан, шьпътань, шьпътан, шьпътанмшьпътанхъ, шьпътаньхъ, шьпътанхь, шьпътаньхь, шьпътанхъ, шьпътанхьшьпътан, шьпътаньшьпътаню, шьпътанѹ, шьпътанью
NnDu
шьпътанма, шьпътаньма, шьпътанма, шьпътанма
шьпътань -ꙗ ср Клевета, злословие, клюка [прен.] сего рад да отъстѫптъ отъ васъ вꙿсе ослѹшане. протвьно слово ... репътане. шепътане СЕ 91b 18 Изч СЕ Гр ψιϑυρισμός шепътане Нвб Срв шептене НГер ЕтМл БТР АР