Исторически речник
шѹмьнъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
шѹмьнъ, шѹмьньшѹмьнашѹмьнѹшѹмьнъ, шѹмьньшѹмьнашѹмьномь, шѹмьномъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
шѹмьнѣшѹмьне, шѹмьнꙑшѹмьншѹмьнъ, шѹмьньшѹмьномъ, шѹмьномьшѹмьнꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
шѹмьнꙑшѹмьнѣхъ, шѹмьнѣхьшѹмьнашѹмьнѹшѹмьномашѹмьно
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
шѹмьнашѹмьнѹшѹмьношѹмьнашѹмьномь, шѹмьномъшѹмьнѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
шѹмьнашѹмьнъ, шѹмьньшѹмьномъ, шѹмьномьшѹмьнашѹмьнꙑшѹмьнѣхъ, шѹмьнѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
шѹмьнѣшѹмьнѹшѹмьномашѹмьнашѹмьнꙑ, шѹмьнѫшѹмьнѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
шѹмьнѫ, шѹмьнѹшѹмьноѭ, шѹмьноѫ, шѹмьноѧ, шѹмьноюшѹмьнѣшѹмьнꙑшѹмьнъ, шѹмьньшѹмьнамъ, шѹмьнамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
шѹмьнꙑшѹмьнамшѹмьнахъ, шѹмьнахьшѹмьнѣшѹмьнѹшѹмьнама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
шѹмьнꙑ, шѹмьнꙑ, шѹмьношѹмьнаго, шѹмьнаего, шѹмьнааго, шѹмьнаго, шѹмьного, шѹмьнога, шѹмьнгошѹмьнѹмѹ, шѹмьнѹемѹ, шѹмьнѹѹмѹ, шѹмьнѹмѹ, шѹмьноомѹ, шѹмьномѹ, шѹмьноѹмѹ, шѹмьнмѹшѹмьнꙑ, шѹмьнꙑ, шѹмьношѹмьнаго, шѹмьнаего, шѹмьнааго, шѹмьнаго, шѹмьного, шѹмьнога, шѹмьнгошѹмьнꙑмь, шѹмьнꙑмь, шѹмьнꙑмъ, шѹмьнꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
шѹмьнѣмь, шѹмьнѣемь, шѹмьнѣѣмь, шѹмьнѣамь, шѹмьнѣмь, шѹмьнѣмъ, шѹмьнѣемъ, шѹмьнѣѣмъ, шѹмьнѣамъ, шѹмьнѣмъ, шѹмьномь, шѹмьномъшѹмьнꙑ, шѹмьнꙑ, шѹмьношѹмьншѹмьнꙑхъ, шѹмьнꙑхъ, шѹмьнꙑхь, шѹмьнꙑхь, шѹмьнѣхъ, шѹмьнѣхьшѹмьнꙑмъ, шѹмьнꙑмъ, шѹмьнꙑмь, шѹмьнꙑмь, шѹмьнѣмъ, шѹмьнѣмьшѹмьнꙑѧ, шѹмьнꙑꙗ, шѹмьнꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
шѹмьнꙑм, шѹмьнꙑмшѹмьнꙑхъ, шѹмьнꙑхъ, шѹмьнꙑхь, шѹмьнꙑхьшѹмьнаꙗ, шѹмьнаа, шѹмьнаѣшѹмьнѹю, шѹмьноюшѹмьнꙑма, шѹмьнꙑмашѹмьно, шѹмьное
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
шѹмьнаго, шѹмьнаего, шѹмьнааго, шѹмьнаго, шѹмьного, шѹмьнога, шѹмьнгошѹмьнѹмѹ, шѹмьнѹемѹ, шѹмьнѹѹмѹ, шѹмьнѹмѹ, шѹмьноомѹ, шѹмьномѹ, шѹмьноѹмѹ, шѹмьнмѹшѹмьно, шѹмьноешѹмьнаго, шѹмьннаего, шѹмьнааго, шѹмьнаго, шѹмьного, шѹмьнога, шѹмьнгошѹмьнꙑмь, шѹмьнꙑмь, шѹмьнꙑмъ, шѹмьнꙑмъшѹмьнѣмь, шѹмьнѣемь, шѹмьнѣѣмь, шѹмьнѣамь, шѹмьнѣмь, шѹмьнѣмъ, шѹмьнѣемъ, шѹмьнѣѣмъ, шѹмьнѣамъ, шѹмьнѣмъ, шѹмьномь, шѹмьномъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
шѹмьно, шѹмьноешѹмьнаꙗ, шѹмьнаа, шѹмьнаѣ, шѹмьнаѧшѹмьнꙑхъ, шѹмьнꙑхъ, шѹмьнꙑхь, шѹмьнꙑхь, шѹмьнѣхъ, шѹмьнѣхьшѹмьнꙑмъ, шѹмьнꙑмъ, шѹмьнꙑмь, шѹмьнꙑмь, шѹмьнѣмъ, шѹмьнѣмьшѹмьнаꙗ, шѹмьнаа, шѹмьнаѣ, шѹмьнаѧшѹмьнꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
шѹмьнꙑхъ, шѹмьнꙑхъ, шѹмьнꙑхь, шѹмьнꙑхьшѹмьнѣшѹмьнѹю, шѹмьноюшѹмьнꙑма, шѹмьнꙑмашѹмьнаꙗ, шѹмьнаа, шѹмьнаѣ, шѹмьнаѧшѹмьнꙑѧ, шѹмьнꙑꙗ, шѹмьнѫѭ, шѹмьнꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
шѹмьнѣ, шѹмьношѹмьнѫѭ, шѹмьнѹю, шѹмьноѭ, шѹмьноюшѹмьнѫѭ, шѹмьноѫ, шѹмьноѧ, шѹмьноюшѹмьнѣшѹмьнꙑѧ, шѹмьнꙑꙗ, шѹмьнꙑешѹмьнꙑхъ, шѹмьнꙑхъ, шѹмьнѣхъ, шѹмьнꙑхь, шѹмьнꙑхь, шѹмьнѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
шѹмьнꙑмъ, шѹмьнꙑмъ, шѹмьнѣмъ, шѹмьнꙑмь, шѹмьнꙑмь, шѹмьнѣмьшѹмьнꙑѧ, шѹмьнꙑꙗ, шѹмьнꙑешѹмьнꙑм, шѹмьнꙑмшѹмьнꙑхъ, шѹмьнꙑхъ, шѹмьнꙑхь, шѹмьнꙑхьшѹмьнѣшѹмьнѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
шѹмьнꙑма, шѹмьнꙑмашѹмьнѣ, шѹмьнѣшшѹмьнѣшашѹмьнѣшѹ, шѹмьнѣшюшѹмьнѣшѹмьнѣша
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
шѹмьнѣшемь, шѹмьнѣшемъшѹмьнѣшшѹмьнѣшѹмьнѣше, шѹмьнѣшшѹмьнѣшь, шѹмьнѣшъшѹмьнѣшемъ, шѹмьнѣшемь
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
шѹмьнѣшѧшѹмьнѣшшѹмьнѣшхъ, шѹмьнѣшхьшѹмьнѣшашѹмьнѣшѹ, шѹмьнѣшюшѹмьнѣшема
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
шѹмьнѣе, шѹмьнѣ, шѹмьнѣшешѹмьнѣшашѹмьнѣшѹ, шѹмьнѣшюшѹмьнѣе, шѹмьнѣ, шѹмьнѣшешѹмьнѣшашѹмьнѣшемь, шѹмьнѣшемъ
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
шѹмьнѣшшѹмьнѣе, шѹмьнѣшѹмьнѣша, шѹмьнѣшшѹмьнѣшь, шѹмьнѣшъшѹмьнѣшемъ, шѹмьнѣшемьшѹмьнѣша, шѹмьнѣш
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
шѹмьнѣшшѹмьнѣшхъ, шѹмьнѣшхьшѹмьнѣшшѹмьнѣшѹ, шѹмьнѣшюшѹмьнѣшемашѹмьнѣш
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
шѹмьнѣшѧ, шѹмьнѣшѫ, шѹмьнѣшешѹмьнѣшшѹмьнѣшѫ, шѹмьнѣшѧ, шѹмьнѣшѹшѹмьнѣшеѭ, шѹмьнѣшеѫ, шѹмьнѣшеѧ, шѹмьнѣшеюшѹмьнѣшшѹмьнѣш
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
шѹмьнѣшѧ, шѹмьнѣшѫ, шѹмьнѣшешѹмьнѣшь, шѹмьнѣшъшѹмьнѣшамъ, шѹмьнѣшамьшѹмьнѣшѧ, шѹмьнѣше, шѹмьнѣшѫшѹмьнѣшамшѹмьнѣшахъ, шѹмьнѣшахь
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
шѹмьнѣшшѹмьнѣшѹ, шѹмьнѣшюшѹмьнѣшамашѹмьнѣ, шѹмьнѣшшѹмьнѣшаго, шѹмьнѣшаего, шѹмьнѣшааго, шѹмьнѣшагошѹмьнѣшѹмѹ, шѹмьнѣшѹемѹ, шѹмьнѣшѹѹмѹ, шѹмьнѣшѹмѹ, шѹмьнѣшюмѹ, шѹмьнѣшюемѹ, шѹмьнѣшюѹмѹ, шѹмьнѣшюмѹ
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
шѹмьнѣшѹмьнѣшаго, шѹмьнѣшаего, шѹмьнѣшааго, шѹмьнѣшагошѹмьнѣшмь, шѹмьнѣшмь, шѹмьнѣшмъ, шѹмьнѣшмъшѹмьнѣшмь, шѹмьнѣшмь, шѹмьнѣшмъ, шѹмьнѣшмъшѹмьнѣшѹмьнѣше, шѹмьнѣш
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
шѹмьнѣшхъ, шѹмьнѣшхъ, шѹмьнѣшхь, шѹмьнѣшхьшѹмьнѣшмъ, шѹмьнѣшмъ, шѹмьнѣшмьшѹмьнѣшѧѧ, шѹмьнѣшее, шѹмьнѣшѫѫшѹмьнѣшм, шѹмьнѣшмшѹмьнѣшхъ, шѹмьнѣшхъ, шѹмьнѣшхьшѹмьнѣшаꙗ
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
шѹмьнѣшѹю, шѹмьнѣшююшѹмьнѣшма, шѹмьнѣшмашѹмьнѣе, шѹмьнѣ, шѹмьнѣшее, шѹмьнѣшешѹмьнѣшаго, шѹмьнѣшаего, шѹмьнѣшааго, шѹмьнѣшагошѹмьнѣшѹмѹ, шѹмьнѣшѹемѹ, шѹмьнѣшѹѹмѹ, шѹмьнѣшѹмѹ, шѹмьнѣшюмѹ, шѹмьнѣшюемѹ, шѹмьнѣшюѹмѹ, шѹмьнѣшюмѹшѹмьнѣе, шѹмьнѣ, шѹмьнѣшее, шѹмьнѣше
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
шѹмьнѣшаго, шѹмьнѣшаего, шѹмьнѣшааго, шѹмьнѣшагошѹмьнѣшмь, шѹмьнѣшмь, шѹмьнѣшмъ, шѹмьнѣшмъшѹмьнѣшмь, шѹмьнѣшмь, шѹмьнѣшмъ, шѹмьнѣшмъшѹмьнѣе, шѹмьнѣ, шѹмьнѣшее, шѹмьнѣшешѹмьнѣшаꙗ, шѹмьнѣшаѣ, шѹмьнѣшаѧшѹмьнѣшхъ, шѹмьнѣшхъ, шѹмьнѣшхь, шѹмьнѣшхь
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
шѹмьнѣшмъ, шѹмьнѣшмъ, шѹмьнѣшмьшѹмьнѣшаꙗ, шѹмьнѣшаѣ, шѹмьнѣшаѧшѹмьнѣшм, шѹмьнѣшмшѹмьнѣшхъ, шѹмьнѣшхъ, шѹмьнѣшхьшѹмьнѣшшѹмьнѣшѹю, шѹмьнѣшюю
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
шѹмьнѣшма, шѹмьнѣшмашѹмьнѣшꙗ, шѹмьнѣшѣ, шѹмьнѣшаꙗшѹмьнѣшѧѧ, шѹмьнѣшѧѩ, шѹмьнѣшѫѫ, шѹмьнѣшаѧ, шѹмьнѣшее, шѹмьнѣшеѥшѹмьнѣшшѹмьнѣшѫѫ, шѹмьнѣшѫѭ, шѹмьнѣшѧѧ, шѹмьнѣшѧѩ, шѹмьнѣшююшѹмьнѣшѫѫ, шѹмьнѣшѫѭ, шѹмьнѣшѧѧ, шѹмьнѣшѧѩ, шѹмьнѣшюю, шѹмьнѣшеѭ, шѹмьнѣшеѫ, шѹмьнѣшеѧ, шѹмьнѣшею
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
шѹмьнѣшшѹмьнѣшꙗ, шѹмьнѣшѣшѹмьнѣшѧѧ, шѹмьнѣшѧѩ, шѹмьнѣшѫѫ, шѹмьнѣшаѧ, шѹмьнѣшее, шѹмьнѣшеѥшѹмьнѣшхъ, шѹмьнѣшхъ, шѹмьнѣшхь, шѹмьнѣшхьшѹмьнѣшмъ, шѹмьнѣшмъ, шѹмьнѣшмь, шѹмьнѣшмьшѹмьнѣшѧѧ, шѹмьнѣшѧѩ, шѹмьнѣшѫѫ, шѹмьнѣшаѧ, шѹмьнѣшее, шѹмьнѣшеѥ
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
шѹмьнѣшм, шѹмьнѣшмшѹмьнѣшхъ, шѹмьнѣшхъ, шѹмьнѣшхь, шѹмьнѣшхьшѹмьнѣшшѹмьнѣшѹю, шѹмьнѣшююшѹмьнѣшма, шѹмьнѣшма
шѹмьнъ -ꙑ прил шѹмьнъ отъ вна κεκραιπαληκὼς ἐξ οἴνου Опиянен, упоен, замаян от вино ї въста ѣко съпѩі гь. і ѣко сіленъ шюменъ отъ віна СП 77.65 Изч СП шюменъ Нвб Срв шумен ОА ВА АК НТ Дюв ЕтМл БТР АР