Исторически речник
шѹ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
шѹшѹꙗ, шѹѣшѹюшѹшѹꙗ, шѹѣшѹемь, шѹемъ, шѹѥмъ, шѹѥмь
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
шѹшѹе, шѹюшѹшѹшѹемъ, шѹемь, шѹѥмъ, шѹѥмьшѹѧ, шѹѩ, шѹѫ, шѹе
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
шѹшѹхъ, шѹхьшѹꙗ, шѹѣшѹюшѹема, шѹѥмашѹе, шѹѥ
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
шѹꙗ, шѹѣшѹюшѹе, шѹѥшѹꙗ, шѹѣшѹемь, шѹемъ, шѹѥмъ, шѹѥмьшѹ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
шѹа, шѹꙗшѹшѹемъ, шѹемь, шѹѥмъ, шѹѥмьшѹа, шѹꙗшѹшѹхъ, шѹхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
шѹшѹюшѹема, шѹѥмашѹ, шѹꙗшѹѧ, шѹѩ, шѹѭ, шѹе, шѹѥшѹ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
шѹѭ, шѹѧ, шѹѩ, шѹюшѹеѭ, шѹеѫ, шѹѥѭ, шѹѥѫ, шѹею, шѹѥюшѹшѹѧ, шѹѩ, шѹѭ, шѹе, шѹѥшѹшѹꙗмъ, шѹꙗмь, шѹѣмъ, шѹѣмь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
шѹѧ, шѹѩ, шѹѭ, шѹе, шѹѥшѹꙗм, шѹѣмшѹꙗхъ, шѹѣхьшѹшѹюшѹꙗма, шѹѣма
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
шѹ, шѹшѹꙗго, шѹꙗего, шѹꙗаго, шѹꙗго, шѹѣго, шѹѣего, шѹѣаго, шѹѣгошѹюмѹ, шѹюемѹ, шѹюѹмѹ, шѹююмѹ, шѹюмѹ, шѹемѹшѹ, шѹшѹꙗго, шѹꙗего, шѹꙗаго, шѹꙗго, шѹѣго, шѹѣего, шѹѣаго, шѹѣгошѹмь, шѹмь, шѹмъ, шѹмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
шѹмь, шѹмь, шѹмъ, шѹмъ, шѹемь, шѹемъшѹ, шѹшѹ, шѹшѹхъ, шѹхъ, шѹхь, шѹхьшѹмъ, шѹмъ, шѹмь, шѹмьшѹѧѧ, шѹѩѧ, шѹѧѩ, шѹѧꙗ, шѹꙗꙗ, шѹꙗа, шѹее, шѹе, шѹе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
шѹм, шѹмшѹхъ, шѹхъ, шѹхь, шѹхьшѹꙗꙗ, шѹѣꙗ, шѹꙗа, шѹѣѣшѹююшѹма, шѹмашѹе, шѹее
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
шѹꙗго, шѹꙗего, шѹꙗаго, шѹꙗго, шѹѣго, шѹѣего, шѹѣаго, шѹѣгошѹюмѹ, шѹюемѹ, шѹюѹмѹ, шѹююмѹ, шѹюмѹ, шѹемѹшѹе, шѹеешѹꙗго, шѹꙗего, шѹꙗаго, шѹꙗго, шѹѣго, шѹѣего, шѹѣаго, шѹѣгошѹмь, шѹмь, шѹмъ, шѹмъшѹмь, шѹмь, шѹмъ, шѹмъ, шѹемь, шѹемъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
шѹе, шѹеешѹꙗꙗ, шѹꙗа, шѹꙗѧ, шѹѧѧ, шѹѣꙗ, шѹѣа, шѹѣѣшѹхъ, шѹхъ, шѹхь, шѹхьшѹмъ, шѹмъ, шѹмь, шѹмьшѹꙗꙗ, шѹꙗа, шѹꙗѧ, шѹѧѧ, шѹѣꙗ, шѹѣа, шѹѣѣшѹм, шѹм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
шѹхъ, шѹхъ, шѹхь, шѹхьшѹшѹююшѹма, шѹмашѹꙗꙗ, шѹꙗа, шѹѣꙗ, шѹѣа, шѹѣѣшѹѧѧ, шѹѩѧ, шѹее, шѹѥѥ, шѹеѥ, шѹꙗѧ
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
шѹ, шѹешѹѭѭ, шѹеѭ, шѹѧѧ, шѹѩѧ, шѹююшѹеѭ, шѹеѫ, шѹѥѭ, шѹѥѫ, шѹѭѭ, шѹеѧ, шѹею, шѹѥѧ, шѹѥюшѹшѹѧѧ, шѹѩѧ, шѹее, шѹѥѥ, шѹеѥ, шѹꙗѧшѹхъ, шѹхъ, шѹхь, шѹхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
шѹмъ, шѹмъ, шѹмь, шѹмьшѹѧѧ, шѹѩѧ, шѹее, шѹѥѥ, шѹеѥ, шѹꙗѧшѹм, шѹмшѹхъ, шѹхъ, шѹхь, шѹхьшѹшѹюю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
шѹма, шѹмашѹѣ, шѹѣшшѹѣшашѹѣшѹ, шѹѣшюшѹѣшѹѣша
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
шѹѣшемь, шѹѣшемъшѹѣшшѹѣшѹѣше, шѹѣшшѹѣшь, шѹѣшъшѹѣшемъ, шѹѣшемь
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
шѹѣшѧшѹѣшшѹѣшхъ, шѹѣшхьшѹѣшашѹѣшѹ, шѹѣшюшѹѣшема
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
шѹѣе, шѹѣ, шѹѣшешѹѣшашѹѣшѹ, шѹѣшюшѹѣе, шѹѣ, шѹѣшешѹѣшашѹѣшемь, шѹѣшемъ
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
шѹѣшшѹѣе, шѹѣшѹѣша, шѹѣшшѹѣшь, шѹѣшъшѹѣшемъ, шѹѣшемьшѹѣша, шѹѣш
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
шѹѣшшѹѣшхъ, шѹѣшхьшѹѣшшѹѣшѹ, шѹѣшюшѹѣшемашѹѣш
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
шѹѣшѧ, шѹѣшѫ, шѹѣшешѹѣшшѹѣшѫ, шѹѣшѧ, шѹѣшѹшѹѣшеѭ, шѹѣшеѫ, шѹѣшеѧ, шѹѣшеюшѹѣшшѹѣш
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
шѹѣшѧ, шѹѣшѫ, шѹѣшешѹѣшь, шѹѣшъшѹѣшамъ, шѹѣшамьшѹѣшѧ, шѹѣше, шѹѣшѫшѹѣшамшѹѣшахъ, шѹѣшахь
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
шѹѣшшѹѣшѹ, шѹѣшюшѹѣшамашѹѣ, шѹѣшшѹѣшаго, шѹѣшаего, шѹѣшааго, шѹѣшагошѹѣшѹмѹ, шѹѣшѹемѹ, шѹѣшѹѹмѹ, шѹѣшѹмѹ, шѹѣшюмѹ, шѹѣшюемѹ, шѹѣшюѹмѹ, шѹѣшюмѹ
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
шѹѣшѹѣшаго, шѹѣшаего, шѹѣшааго, шѹѣшагошѹѣшмь, шѹѣшмь, шѹѣшмъ, шѹѣшмъшѹѣшмь, шѹѣшмь, шѹѣшмъ, шѹѣшмъшѹѣшѹѣше, шѹѣш
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
шѹѣшхъ, шѹѣшхъ, шѹѣшхь, шѹѣшхьшѹѣшмъ, шѹѣшмъ, шѹѣшмьшѹѣшѧѧ, шѹѣшее, шѹѣшѫѫшѹѣшм, шѹѣшмшѹѣшхъ, шѹѣшхъ, шѹѣшхь, шѹѣшхьшѹѣшаꙗ
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
шѹѣшѹю, шѹѣшююшѹѣшма, шѹѣшмашѹѣе, шѹѣ, шѹѣшее, шѹѣшешѹѣшаго, шѹѣшаего, шѹѣшааго, шѹѣшагошѹѣшѹмѹ, шѹѣшѹемѹ, шѹѣшѹѹмѹ, шѹѣшѹмѹ, шѹѣшюмѹ, шѹѣшюемѹ, шѹѣшюѹмѹ, шѹѣшюмѹшѹѣе, шѹѣ, шѹѣшее, шѹѣше
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
шѹѣшаго, шѹѣшаего, шѹѣшааго, шѹѣшагошѹѣшмь, шѹѣшмь, шѹѣшмъ, шѹѣшмъшѹѣшмь, шѹѣшмь, шѹѣшмъ, шѹѣшмъшѹѣе, шѹѣ, шѹѣшее, шѹѣшешѹѣшаꙗ, шѹѣшаѣ, шѹѣшаѧшѹѣшхъ, шѹѣшхъ, шѹѣшхь, шѹѣшхь
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
шѹѣшмь, шѹѣшмь, шѹѣшмъ, шѹѣшмъшѹѣшаꙗ, шѹѣшаѣ, шѹѣшаѧшѹѣшм, шѹѣшмшѹѣшхъ, шѹѣшхъ, шѹѣшхь, шѹѣшхьшѹѣшшѹѣшѹю, шѹѣшюю
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
шѹѣшма, шѹѣшмашѹѣшꙗ, шѹѣшѣ, шѹѣшаꙗшѹѣшѧѧ, шѹѣшѧѩ, шѹѣшѫѫ, шѹѣшаѧ, шѹѣшее, шѹѣшеѥшѹѣшшѹѣшѫѫ, шѹѣшѫѭ, шѹѣшѧѧ, шѹѣшѧѩ, шѹѣшююшѹѣшѫѫ, шѹѣшѫѭ, шѹѣшѧѧ, шѹѣшѧѩ, шѹѣшюю, шѹѣшеѭ, шѹѣшеѫ, шѹѣшеѧ, шѹѣшею
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
шѹѣшшѹѣшꙗ, шѹѣшѣшѹѣшѧѧ, шѹѣшѧѩ, шѹѣшѫѫ, шѹѣшаѧ, шѹѣшее, шѹѣшеѥшѹѣшхъ, шѹѣшхъ, шѹѣшхь, шѹѣшхьшѹѣшмъ, шѹѣшмъ, шѹѣшмь, шѹѣшмьшѹѣшѧѧ, шѹѣшѧѩ, шѹѣшѫѫ, шѹѣшаѧ, шѹѣшее, шѹѣшеѥ
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
шѹѣшм, шѹѣшмшѹѣшхъ, шѹѣшхъ, шѹѣшхь, шѹѣшхьшѹѣшшѹѣшѹю, шѹѣшююшѹѣшма, шѹѣшма
шѹ прил о шѹѭ ἐξ εὐωνύμων, ἐξ ἀριστερῶν От ляво, от лявата страна гла емѹ рьц да сѧдете сьѣ снꙑ моѣ. еднъ о деснѫѭ тебе  еднъ о шюѭ тебе. въ цсрств твоемъ М Мт 20.21 ЗI. Срв.Мк 10.37 М А ꙇ гла ма ... еже сѣст о деснѫ  о шѫѭ мене нѣстъ мьнѣ сего дат. нъ мъже оготовано естъ отъ отца моего М Мт 20.23 ЗI.Срв. Мк 10.40 М А ꙇ поставтъ овьцѧ о деснѫѭ себе. а коꙁьлщѧ о шюѭ М Мт 25.33 А СК тъгда реетъ  сѫщмъ о (шѫ)шѫѭ (!) его. ꙇдѣте отъ мене проклѧт въ огнъ вѣънꙑ. ѹготованꙑ дѣволѹ  анћломъ его М Мт 25.41 З А СК тъгда пропѧшѧ съ нмь дъва раꙁбонка. едного о деснѫѭ  едного о шѫѭѫ М Мт 27.38 З, А. Срв.Мк 15.27 М, З, А;Лк 23.33 М, А;СЕ 50а 23 Изч М З А СК СЕ шю шѫ Нвб Срв Шуйцови ИД,МНЛом