Исторически речник
шꙗ  [+]
NfosNfgsNfdsNfasNfisNfls
шꙗ, шьꙗшѩ, шьѩ, шѫ, шеш, шьшѭ, шьѭ, шѫ, шѧ, шю, шѹшѥѭ, шьѥѭ, шеѫ, шеѧ, шеюш, шь
NfvsNfOpNfgpNfdpNfipNflp
шѥшѩ, шьѩ, шеш, шь, шешꙗмъ, шꙗмь, шьꙗмъ, шьꙗмьшꙗм, шьꙗмшꙗхъ, шꙗхь, шьꙗхъ, шьꙗхь
NfOuNfGuNfDu
ш, шьшю, шью, шѹшꙗма, шьꙗма
шꙗ ж Шия, врат  мьнѣ бѫдетъ страдат подрѹжꙗ  волꙙ своѧ. а твоѭ шѭ брадвѭ отъсѣкнетъ С 237.2 Изч С Гр τράχηλος Нвб шия ОА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА Срв Шиев ФИ Шийников ФИ СтИл,РЛФИ