Исторически речник
шбат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
шбатшбаѭ, шбаѫ, шбаѧ, шбаюшбаш, шбаеш, шбаашшбатъ, шбаетъ, шбаатъ, шбать, шбаеть, шбаать, шбат, шбает, шбаатшбамъ, шбаемъ, шбаамъ, шбамь, шбаемь, шбаамь, шбам, шбаем, шбаам, шбамо, шбаемо, шбаамошбате, шбаете, шбаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
шбаѭтъ, шбаѫтъ, шбаѧтъ, шбаютъ, шбаѭть, шбаѫть, шбаѧть, шбають, шбаѭт, шбаѫт, шбаѧт, шбаютшбавѣ, шбаевѣ, шбаавѣшбата, шбаета, шбааташбате, шбаете, шбаатешбашба
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
шбамъ, шбамь, шбамшбатешбавѣшбаташбахъ, шбахь, шбахшба
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
шбашбахомъ, шбахомь, шбахом, шбахмꙑшбастешбашѧ, шбашѫ, шбаша, шбаше, шбахѫшбаховѣшбаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
шбастешбаахъ, шбахъ, шбаахь, шбахь, шбаах, шбахшбааше, шбашешбааше, шбашешбаахомъ, шбахомъ, шбаахомь, шбахомь, шбаахом, шбахомшбаашете, шбашете, шбаасте, шбасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
шбаахѫ, шбахѫ, шбаахѹ, шбахѹшбааховѣ, шбаховѣшбаашета, шбашета, шбааста, шбасташбаашете, шбашете, шбаасте, шбасте
шбат -шбаѭ -шбаш несв Шибам, бичувам, удрям с камшик [бич] препостъ же  про. же бѣахѫ отъ аревꙑ ꙁълꙑѧ вѣрꙑ ... ѹсмꙗвъше сꙙ словесемъ го. шбаахѫ  хръꙁанꙑ С 192.19 Изч С Гр μαστίζω Нвб шибам ОА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА Срв Шибак МИ ЙЗах,Кюст.кр