Исторически речник
шестокрлатьць  [+]
NmosNmgsNmdsNmasNmEsNmis
шестокрлатьць, шестокрлатьцъ, шестокрлатець, шестокрлатецъшестокрлатьца, шестокрлатъца, шестокрлатцашестокрлатьцѹ, шестокрлатьцю, шестокрлатъцѹ, шестокрлатъцю, шестокрлатцѹ, шестокрлатцюшестокрлатьць, шестокрлатьцъ, шестокрлатець, шестокрлатецъшестокрлатьца, шестокрлатъца, шестокрлатцашестокрлатьцемь, шестокрлатьцемъ, шестокрлатцемь, шестокрлатцемъ
NmlsNmvsNmopNmgpNmdpNmap
шестокрлатьц, шестокрлатъц, шестокрлатцшестокрлатье, шестокрлатешестокрлатьц, шестокрлатъц, шестокрлатцшестокрлатьць, шестокрлатьцъ, шестокрлатець, шестокрлатецъшестокрлатьцемъ, шестокрлатьцемь, шестокрлатъцемъ, шестокрлатъцемь, шестокрлатцемъ, шестокрлатцемьшестокрлатьцѧ, шестокрлатьцѫ, шестокрлатьце, шестокрлатъцѧ, шестокрлатъцѫ, шестокрлатцѧ, шестокрлатцѫ, шестокрлатце
NmipNmlpNmOuNmGuNmDu
шестокрлатьц, шестокрлатъц, шестокрлатцшестокрлатьцхъ, шестокрлатьцхь, шестокрлатъцхъ, шестокрлатъцхь, шестокрлатцхъ, шестокрлатцхьшестокрлатьца, шестокрлатъца, шестокрлатцашестокрлатьцѹ, шестокрлатьцю, шестокрлатъцѹ, шестокрлатъцю, шестокрлатцѹ, шестокрлатцюшестокрлатьцема, шестокрлатъцема, шестокрлатцема
шестокрлатьць м Този, който има шест крила, т.е. серафим [един от деветте ангелски чина] дьнесь же ... съходтъ на ада  на сьмрьть.  на мѫтелꙗ съмрьтѭ съмрьт. бесьмрьтънꙑѧ ... тъмꙑ тъмам  тꙑсѫштꙙ тꙑсѫштам. мꙑ агг҄елъ  арханг҄елъ ... шестокрлатьць многоотꙑхъ. небесъскꙑхъ новъ проводꙙштꙙѧ С 463. 18—19 Изч С Гр [τὸ] ἑξαπτέρυγον Нвб Срв шестокрилец АК НТ НГер ДА