Исторически речник
хѫдожьство  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
хѫдожьство, хѫдожъство, хѫдожствохѫдожьства, хѫдожъства, хѫдожствахѫдожьствѹ, хѫдожъствѹ, хѫдожствѹхѫдожьствомь, хѫдожъствомь, хѫдожствомь, хѫдожьствомъ, хѫдожъствомъ, хѫдожствомъхѫдожьствѣ, хѫдожъствѣ, хѫдожствѣхѫдожьства, хѫдожъства, хѫдожства
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
хѫдожьствъ, хѫдожъствъ, хѫдожествъ, хѫдожьствь, хѫдожствь, хѫдожьстъвь, хѫдожстъвь, хѫдожьстьвь, хѫдожстьвьхѫдожрьствомъ, хѫдожъствомъ, хѫдожствомъ, хѫдожьствомь, хѫдожъствомь, хѫдожствомьхѫдожьствꙑ, хѫдожъствꙑ, хѫдожствꙑхѫдожьствѣхъ, хѫдожъствѣхъ, хѫдожствѣхъ, хѫдожьствѣхь, хѫдожъствѣхь, хѫдожствѣхьхѫдожьствѣ, хѫдожъствѣ, хѫдожствѣхѫдожьствѹ, хѫдожъствѹ, хѫдожствѹ
NnDu
хѫдожьствома, хѫдожъствома, хѫдожствома
хѫдожьство ср 1. Умение, изкуство хе ... ꙇ сѣдѧщмъ нꙁъ. въсхосхождене покаꙁавъ. старааго ꙁѣлодѣа. ꙇ глѫбнънааго ꙁмѣ. бгомѫдрꙑмь хѫдожьствомь. ѹловль СЕ 63b 12 ѡ велеꙁълоба непрѣꙁнна. ѡ велененавсть добрѹ  ненавсть а. ѿ нестааго дха како т  кꙑмьждо хѫдожьством(ь ꙁ)апнает Р II 4.17—18 2. Мъдрост, проницателност ое ... тꙑ съподоб  въ кротость. въ любьвь. въ съвръшене. въ хѫдожъство. прност тебѣ пѣне. ꙇ словословесѣ. ꙇ мⷧтвꙑ СЕ 95а 17 Изч СЕ Р Гр δελέασμα τέχνη ἐπιστήμη хѫдожъство Срв хѫдожьствь Нвб художество ОА ВА Дюв НГер ЕтМл БТР АР ЕА