Исторически речник
хѫдожьнкъ  [+]
NmosNmgsNmdsNmasNmEsNmis
хѫдожьнкъ, хѫдожьнкь, хѫдожънкъ, хѫдожънкь, хѫдожнкъ, хѫдожнкьхѫдожьнка, хѫдожънка, хѫдожнкахѫдожьнкѹ, хѫдожънкѹ, хѫдожнкѹхѫдожьнкъ, хѫдожьнкь, хѫдожънкъ, хѫдожънкь, хѫдожнкъ, хѫдожнкьхѫдожьнка, хѫдожънка, хѫдожнкахѫдожьнкомь, хѫдожьнкомъ, хѫдожънкомь, хѫдожънкомъ, хѫдожнкомь, хѫдожнкомъ
NmlsNmvsNmopNmgpNmdpNmap
хѫдожьнцѣ, хѫдожънцѣ, хѫдожнцѣхѫдожьне, хѫдожъне, хѫдожнехѫдожьнц, хѫдожънц, хѫдожнцхѫдожьнкъ, хѫдожьнкь, хѫдожънкъ, хѫдожънкь, хѫдожнкъ, хѫдожнкьхѫдожьнкомъ, хѫдожьнкомь, хѫдожънкомъ, хѫдожънкомь, хѫдожнкомъ, хѫдожнкомьхѫдожьнкꙑ, хѫдожънкꙑ, хѫдожнкꙑ
NmipNmlpNmOuNmGuNmDu
хѫдожьнкꙑ, хѫдожънкꙑ, хѫдожнкꙑхѫдожьнцѣхъ, хѫдожьнцѣхь, хѫдожънцѣхъ, хѫдожънцѣхь, хѫдожнцѣхъ, хѫдожнцѣхьхѫдожьнка, хѫдожънка, хѫдожнкахѫдожьнкѹ, хѫдожънкѹ, хѫдожнкѹхѫдожьнкома, хѫдожънкома, хѫдожнкома
хѫдожьнкъ м За Бога — творец, създател власꙑ же главѫ покрълъ ес. да не врѣдтъ сѧ ꙁмѣненемь вѣтръ ... да вꙿсѣм въсхвалтъ тѧ. благааго хѫдожьнка СЕ 7b 15 бъ бгомъ. гь где. огньнꙑхъ дхъ. творець бесплътънꙑхъ слъ. хѫдожьнка нбсънꙑхъ ... егоже не вдѣ неднъ отъ къ. н вдѣт можетъ СЕ 51а 14—15 Изч СЕ Гр τεχνίτης τεχνουργός Нвб хъдожник диал ДА художник ОА ВА ЕтМл БТР АР ЕА