Исторически речник
хѹлт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
хѹлтхѹлѭ, хѹлѧ, хѹлюхѹлшхѹлтъ, хѹлть, хѹлтхѹлмъ, хѹлмь, хѹлм, хѹлмохѹлте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
хѹлѧтъ, хѹлѧть, хѹлѧтхѹлвѣхѹлтахѹлтехѹлхѹл
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
хѹлмъ, хѹлмь, хѹлмхѹлтехѹлвѣхѹлтахѹлхъ, хѹлхь, хѹлххѹл
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
хѹлхѹлхомъ, хѹлхомь, хѹлхом, хѹлхмꙑхѹлстехѹлшѧ, хѹлшѫ, хѹлша, хѹлше, хѹлхѫхѹлховѣхѹлста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
хѹлстехѹлꙗахъ, хѹлѣахъ, хѹлаахъ, хѹлѣхъ, хѹлꙗхъ, хѹлѧахъ, хѹлѧхъ, хѹлꙗахь, хѹлѣахь, хѹлаахь, хѹлѣхь, хѹлꙗхь, хѹлѧахь, хѹлѧхь, хѹлꙗах, хѹлѣах, хѹлаах, хѹлѣх, хѹлꙗх, хѹлѧах, хѹлѧххѹлꙗаше, хѹлѣаше, хѹлааше, хѹлѣше, хѹлꙗше, хѹлѧаше, хѹлѧшехѹлꙗаше, хѹлѣаше, хѹлааше, хѹлѣше, хѹлꙗше, хѹлѧаше, хѹлѧшехѹлꙗахомъ, хѹлѣахомъ, хѹлаахомъ, хѹлѣхомъ, хѹлꙗхомъ, хѹлѧахомъ, хѹлѧхомъ, хѹлꙗахомь, хѹлѣахомь, хѹлаахомь, хѹлѣхомь, хѹлꙗхомь, хѹлѧахомь, хѹлѧхомь, хѹлꙗахом, хѹлѣахом, хѹлаахом, хѹлѣхом, хѹлꙗхом, хѹлѧахом, хѹлѧхомхѹлꙗашете, хѹлѣашете, хѹлаашете, хѹлѣшете, хѹлꙗшете, хѹлꙗасте, хѹлѣасте, хѹлаасте, хѹлѣсте, хѹлꙗсте, хѹлѧасте, хѹлѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
хѹлꙗахѫ, хѹлѣахѫ, хѹлаахѫ, хѹлѣхѫ, хѹлꙗхѫ, хѹлꙗахѹ, хѹлѣахѹ, хѹлаахѹ, хѹлѣхѹ, хѹлꙗхѹ, хѹлѧахѹ, хѹлѧхѹхѹлꙗаховѣ, хѹлѣаховѣ, хѹлааховѣ, хѹлѣховѣ, хѹлꙗховѣ, хѹлѧаховѣ, хѹлѧховѣхѹлꙗашета, хѹлѣашета, хѹлаашета, хѹлѣшета, хѹлꙗшета, хѹлꙗаста, хѹлѣаста, хѹлааста, хѹлѣста, хѹлꙗста, хѹлѧаста, хѹлѧстахѹлꙗашете, хѹлѣашете, хѹлаашете, хѹлѣшете, хѹлꙗшете, хѹлꙗасте, хѹлѣасте, хѹлаасте, хѹлѣсте, хѹлꙗсте, хѹлѧасте, хѹлѧсте
хѹлт -хѹлѭ -хѹлш св 1. Хуля, клеветя, сквернословя хѹлꙗахѫ го ждове  глаголаахѫ. к н҄емѹ бѣсъ маш С 481.15  тъгда ѹвѣс въ асъ бѣдꙑ твоѧ. ꙗко естъ богъ на небесехъ же тобоѭ хѹлмꙑ С 195. 16—17 антоннъ рее доколѣ хѹлш  вол҄ꙙ црꙙ не творш С 163.16 анѳупатъ рее. тьмномъ словомъ хѹлш. мьнꙙ ꙁаꙁьрѣт. послѹша ѹбо кодрате  пожьр богомъ С 104.9 мꙿного т блꙙдъшѹ ождахъ длъготрьпꙙ. ѫроде  не прѣподобьне. доколѣ ѹкараш  хꙋлш богꙑ С 12. 12—13 Говоря грубо, ругая; хуля. рѫгаахѫ сѧ емѹ ...  бѣахѫ по лцю. въпрашаахѫ же  глще прорьц кто тѧ ѹдар. ꙇ на мънога хѹлѧште глаахѫ на нь М Лк 22.65 З еднъ же отъ обѣшенѹю ꙁълодѣѭ хѹлѣаше  глѧ. аште тꙑ ес хъ спсѧ самъ  нꙑ М Лк 23.39 З А СК ммо ходѧште же хѹлѣахѫ . покрꙑваѭште главам свом М Мт 27.39 З, А, СК. Срв.Мк 15.29 М З А СК въпрашаахѫ кто сь стъ. съсѫшт богословꙙтъ. а старьц хѹлꙙтъ С 324.6 2. Обвиня, укоря, порицая прведъ го къ стѹѹмѹ кононѹ съвѧꙁавъ съкраденꙑмъ сланѹтꙿкомꙿ хѹл҄ѣаше глагол҄ꙙ С 41.20 М З А СК С Гр βλασφημέω ἀϑετέω κατηγορέω ὑβρίζω хꙋлт Нвб хуля ОА ВА Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА