Исторически речник
хѹл҄ень  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
хѹл҄ен, хѹл҄еньхѹл҄енꙗ, хѹл҄ена, хѹл҄еньꙗхѹл҄еню, хѹл҄енѹ, хѹл҄еньюхѹл҄енмь, хѹл҄еньмь, хѹл҄енмъ, хѹл҄еньмъ, хѹл҄енмь, хѹл҄енмъхѹл҄ен, хѹл҄ень, хѹл҄енхѹл҄енꙗ, хѹл҄ена, хѹл҄еньꙗ
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
хѹл҄ен, хѹл҄ень, хѹл҄енехѹл҄енмъ, хѹл҄еньмъ, хѹл҄енмь, хѹл҄еньмь, хѹл҄енмъ, хѹл҄енмь, хѹл҄еномъ, хѹл҄енамъхѹл҄ен, хѹл҄ень, хѹл҄ен, хѹл҄енмхѹл҄енхъ, хѹл҄еньхъ, хѹл҄енхь, хѹл҄еньхь, хѹл҄енхъ, хѹл҄енхьхѹл҄ен, хѹл҄еньхѹл҄еню, хѹл҄енѹ, хѹл҄енью
NnDu
хѹл҄енма, хѹл҄еньма, хѹл҄енма, хѹл҄енма
хѹл҄ень -ꙗ ср 1. Хулене, клевета отъ сръдьца ска. помꙑшл҄енѣ ꙁълаѣ ꙇсходѧтъ ... льсть ... хѹл҄ене. гръдꙑн. беꙁѹмье. вѣсѣ с ꙁълаѣ З Мк 7.22 да отъстѫптъ отъ васъ вꙿсе ослѹшане. протвьно слово ... хѹлене. клевета. прѣꙁоръство СЕ 91b 15 2. Богохулство, светотатство, осквернение тѣмьже глѫ вамъ. всакъ грѣхъ  хѹлене. отъдастъ с лкомъ. а дховьное хѹлене не отъдастъ с лкомъ СК Мт 12.31 Изч З СК СЕ Гр βλασφημία хѹлене Нвб хуление остар ВА хулене ОА Дюв НГер ЕтМл АР ЕА