Исторически речник
хѹꙁѣаннъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
хѹꙁѣаннъ, хѹꙁѣанньхѹꙁѣаннахѹꙁѣаннѹхѹꙁѣаннъ, хѹꙁѣанньхѹꙁѣаннахѹꙁѣанномь, хѹꙁѣанномъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
хѹꙁѣаннѣхѹꙁѣаннъхѹꙁѣаннхѹꙁѣаннъ, хѹꙁѣанньхѹꙁѣанномъ, хѹꙁѣанномьхѹꙁѣаннꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
хѹꙁѣаннꙑхѹꙁѣаннѣхъ, хѹꙁѣаннѣхьхѹꙁѣаннахѹꙁѣаннѹхѹꙁѣанномахѹꙁѣанно
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
хѹꙁѣаннахѹꙁѣаннѹхѹꙁѣаннохѹꙁѣаннахѹꙁѣанномь, хѹꙁѣанномъхѹꙁѣаннѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
хѹꙁѣаннахѹꙁѣаннъ, хѹꙁѣанньхѹꙁѣанномъ, хѹꙁѣанномьхѹꙁѣаннахѹꙁѣаннꙑхѹꙁѣаннѣхъ, хѹꙁѣаннѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
хѹꙁѣаннѣхѹꙁѣаннѹхѹꙁѣанномахѹꙁѣаннахѹꙁѣаннꙑ, хѹꙁѣаннѫхѹꙁѣаннѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
хѹꙁѣаннѫ, хѹꙁѣаннѹхѹꙁѣанноѭ, хѹꙁѣанноѫ, хѹꙁѣанноѧ, хѹꙁѣанноюхѹꙁѣаннѣхѹꙁѣаннꙑхѹꙁѣаннъ, хѹꙁѣанньхѹꙁѣаннамъ, хѹꙁѣаннамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
хѹꙁѣаннꙑхѹꙁѣаннамхѹꙁѣаннахъ, хѹꙁѣаннахьхѹꙁѣаннѣхѹꙁѣаннѹхѹꙁѣаннама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
------
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
------
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
------
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
------
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
------
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
------
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
------
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
------
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
------
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
------
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
------
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
------
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
------
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
------
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
------
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
------
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
------
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
------
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
------
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
------
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
------
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
------
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
------
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
------
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
-----
хѹꙁѣаннъ прил притеж ЛИ Който е свързан с Хуза — управител при Ирод Антипа и мъж на Йоанна [една от мироносците]  тъ прохождааше сквоꙁѣ градꙑ  вьс ... ꙇ оба на десѩте съ н҄мь. ꙇ женꙑ етерꙑ. ѩже бѣахѫ ꙇцѣл҄енꙑ отъ недѫгъ. ꙇ ранъ. ꙇ дхъ ꙁълъ ... ꙇ оанꙿна [!] жена хѹꙁѣанна. ꙇ нꙑ многꙑ. ѩже слѹжаахѫ емѹ З Лк 8.3 Изч З Гр [τοῦ] Χουζᾶ