Исторически речник
хѹꙁан҄ь  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
хѹꙁан҄ьхѹꙁан҄ꙗ, хѹꙁан҄ѣхѹꙁан҄юхѹꙁан҄хѹꙁан҄ꙗ, хѹꙁан҄ѣхѹꙁан҄емь, хѹꙁан҄емъ, хѹꙁан҄ѥмъ, хѹꙁан҄ѥмь
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
хѹꙁан҄хѹꙁан҄е, хѹꙁан҄юхѹꙁан҄хѹꙁан҄хѹꙁан҄емъ, хѹꙁан҄емь, хѹꙁан҄ѥмъ, хѹꙁан҄ѥмьхѹꙁан҄ѧ, хѹꙁан҄ѩ, хѹꙁан҄ѫ, хѹꙁан҄е
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
хѹꙁан҄хѹꙁан҄хъ, хѹꙁан҄хьхѹꙁан҄ꙗ, хѹꙁан҄ѣхѹꙁан҄юхѹꙁан҄ема, хѹꙁан҄ѥмахѹꙁан҄е, хѹꙁан҄ѥ
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
хѹꙁан҄ꙗ, хѹꙁан҄ѣхѹꙁан҄юхѹꙁан҄е, хѹꙁан҄ѥхѹꙁан҄ꙗ, хѹꙁан҄ѣхѹꙁан҄емь, хѹꙁан҄емъ, хѹꙁан҄ѥмъ, хѹꙁан҄ѥмьхѹꙁан҄
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
хѹꙁан҄а, хѹꙁан҄ꙗхѹꙁан҄хѹꙁан҄емъ, хѹꙁан҄емь, хѹꙁан҄ѥмъ, хѹꙁан҄ѥмьхѹꙁан҄а, хѹꙁан҄ꙗхѹꙁан҄хѹꙁан҄хъ, хѹꙁан҄хь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
хѹꙁан҄хѹꙁан҄юхѹꙁан҄ема, хѹꙁан҄ѥмахѹꙁан҄, хѹꙁан҄ꙗхѹꙁан҄ѧ, хѹꙁан҄ѩ, хѹꙁан҄ѭ, хѹꙁан҄е, хѹꙁан҄ѥхѹꙁан҄
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
хѹꙁан҄ѭ, хѹꙁан҄ѧ, хѹꙁан҄ѩ, хѹꙁан҄юхѹꙁан҄еѭ, хѹꙁан҄еѫ, хѹꙁан҄ѥѭ, хѹꙁан҄ѥѫ, хѹꙁан҄ею, хѹꙁан҄ѥюхѹꙁан҄хѹꙁан҄ѧ, хѹꙁан҄ѩ, хѹꙁан҄ѭ, хѹꙁан҄е, хѹꙁан҄ѥхѹꙁан҄хѹꙁан҄ꙗмъ, хѹꙁан҄ꙗмь, хѹꙁан҄ѣмъ, хѹꙁан҄ѣмь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
хѹꙁан҄ѧ, хѹꙁан҄ѩ, хѹꙁан҄ѭ, хѹꙁан҄е, хѹꙁан҄ѥхѹꙁан҄ꙗм, хѹꙁан҄ѣмхѹꙁан҄ꙗхъ, хѹꙁан҄ѣхьхѹꙁан҄хѹꙁан҄юхѹꙁан҄ꙗма, хѹꙁан҄ѣма
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
хѹꙁан҄ь, хѹꙁан҄, хѹꙁан҄е, хѹꙁан҄хѹꙁан҄ꙗго, хѹꙁан҄ꙗего, хѹꙁан҄ꙗаго, хѹꙁан҄ꙗго, хѹꙁан҄его, хѹꙁан҄ега, хѹꙁан҄ѣго, хѹꙁан҄ѣего, хѹꙁан҄ѣаго, хѹꙁан҄ѣго, хѹꙁан҄ѧго, хѹꙁан҄ѧего, хѹꙁан҄ѧаго, хѹꙁан҄ѧго, хѹꙁан҄гохѹꙁан҄юмѹ, хѹꙁан҄юемѹ, хѹꙁан҄юѹмѹ, хѹꙁан҄ююмѹ, хѹꙁан҄юмѹ, хѹꙁан҄емѹ, хѹꙁан҄мѹхѹꙁан҄ь, хѹꙁан҄, хѹꙁан҄е, хѹꙁан҄хѹꙁан҄ꙗго, хѹꙁан҄ꙗего, хѹꙁан҄ꙗаго, хѹꙁан҄ꙗго, хѹꙁан҄его, хѹꙁан҄ега, хѹꙁан҄ѣго, хѹꙁан҄ѣего, хѹꙁан҄ѣаго, хѹꙁан҄ѣго, хѹꙁан҄ѧго, хѹꙁан҄ѧего, хѹꙁан҄ѧаго, хѹꙁан҄ѧго, хѹꙁан҄гохѹꙁан҄мь, хѹꙁан҄мь, хѹꙁан҄мъ, хѹꙁан҄мъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
хѹꙁан҄мь, хѹꙁан҄мь, хѹꙁан҄мъ, хѹꙁан҄мъ, хѹꙁан҄емь, хѹꙁан҄емъ, хѹꙁан҄ѣмь, хѹꙁан҄ѣмъхѹꙁан҄ь, хѹꙁан҄, хѹꙁан҄е, хѹꙁан҄хѹꙁан҄, хѹꙁан҄хѹꙁан҄хъ, хѹꙁан҄хъ, хѹꙁан҄хь, хѹꙁан҄хьхѹꙁан҄мъ, хѹꙁан҄мъ, хѹꙁан҄мь, хѹꙁан҄мьхѹꙁан҄ѧѧ, хѹꙁан҄ѩѧ, хѹꙁан҄ѧѩ, хѹꙁан҄ꙗѧ, хѹꙁан҄ѧꙗ, хѹꙁан҄ꙗꙗ, хѹꙁан҄ꙗа, хѹꙁан҄ее, хѹꙁан҄е, хѹꙁан҄е
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
хѹꙁан҄м, хѹꙁан҄мхѹꙁан҄хъ, хѹꙁан҄хъ, хѹꙁан҄хь, хѹꙁан҄хьхѹꙁан҄ꙗꙗ, хѹꙁан҄ѣꙗ, хѹꙁан҄ꙗа, хѹꙁан҄ѣа, хѹꙁан҄ѣѣ, хѹꙁан҄ѧѧхѹꙁан҄ююхѹꙁан҄ма, хѹꙁан҄махѹꙁан҄е, хѹꙁан҄ее
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
хѹꙁан҄ꙗго, хѹꙁан҄ꙗего, хѹꙁан҄ꙗаго, хѹꙁан҄ꙗго, хѹꙁан҄его, хѹꙁан҄ега, хѹꙁан҄ѣго, хѹꙁан҄ѣего, хѹꙁан҄ѣаго, хѹꙁан҄ѣго, хѹꙁан҄ѧго, хѹꙁан҄ѧего, хѹꙁан҄ѧаго, хѹꙁан҄ѧго, хѹꙁан҄гохѹꙁан҄юмѹ, хѹꙁан҄юемѹ, хѹꙁан҄юѹмѹ, хѹꙁан҄ююмѹ, хѹꙁан҄юмѹ, хѹꙁан҄емѹ, хѹꙁан҄мѹхѹꙁан҄е, хѹꙁан҄еехѹꙁан҄ꙗго, хѹꙁан҄ꙗего, хѹꙁан҄ꙗаго, хѹꙁан҄ꙗго, хѹꙁан҄его, хѹꙁан҄ега, хѹꙁан҄ѣго, хѹꙁан҄ѣего, хѹꙁан҄ѣаго, хѹꙁан҄ѣго, хѹꙁан҄ѧго, хѹꙁан҄ѧего, хѹꙁан҄ѧаго, хѹꙁан҄ѧго, хѹꙁан҄гохѹꙁан҄мь, хѹꙁан҄мь, хѹꙁан҄мъ, хѹꙁан҄мъхѹꙁан҄мь, хѹꙁан҄мь, хѹꙁан҄мъ, хѹꙁан҄мъ, хѹꙁан҄емь, хѹꙁан҄емъ, хѹꙁан҄ѣмь, хѹꙁан҄ѣмъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
хѹꙁан҄е, хѹꙁан҄еехѹꙁан҄ꙗꙗ, хѹꙁан҄ꙗа, хѹꙁан҄ꙗѧ, хѹꙁан҄ѧѧ, хѹꙁан҄ѣꙗ, хѹꙁан҄ѣа, хѹꙁан҄ѣѣхѹꙁан҄хъ, хѹꙁан҄хъ, хѹꙁан҄хь, хѹꙁан҄хьхѹꙁан҄мъ, хѹꙁан҄мъ, хѹꙁан҄мь, хѹꙁан҄мьхѹꙁан҄ꙗꙗ, хѹꙁан҄ꙗа, хѹꙁан҄ꙗѧ, хѹꙁан҄ѧѧ, хѹꙁан҄ѣꙗ, хѹꙁан҄ѣа, хѹꙁан҄ѣѣхѹꙁан҄м, хѹꙁан҄м
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
хѹꙁан҄хъ, хѹꙁан҄хъ, хѹꙁан҄хь, хѹꙁан҄хьхѹꙁан҄хѹꙁан҄ююхѹꙁан҄ма, хѹꙁан҄махѹꙁан҄ꙗꙗ, хѹꙁан҄ꙗа, хѹꙁан҄ѣꙗ, хѹꙁан҄ѣа, хѹꙁан҄ѣѣ, хѹꙁан҄ѧѧхѹꙁан҄ѧѧ, хѹꙁан҄ѩѧ, хѹꙁан҄ее, хѹꙁан҄ѥѥ, хѹꙁан҄еѥ, хѹꙁан҄ꙗѧ, хѹꙁан҄ѧ
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
хѹꙁан҄, хѹꙁан҄ехѹꙁан҄ѭѭ, хѹꙁан҄еѭ, хѹꙁан҄ѧѧ, хѹꙁан҄ѩѧ, хѹꙁан҄ююхѹꙁан҄еѭ, хѹꙁан҄еѫ, хѹꙁан҄ѥѭ, хѹꙁан҄ѥѫ, хѹꙁан҄ѭѭ, хѹꙁан҄еѧ, хѹꙁан҄ею, хѹꙁан҄ѥѧ, хѹꙁан҄ѥюхѹꙁан҄, хѹꙁан҄ѣхѹꙁан҄ѧѧ, хѹꙁан҄ѩѩ, хѹꙁан҄ѩѧ, хѹꙁан҄ꙗѧ, хѹꙁан҄ѭѭ, хѹꙁан҄ее, хѹꙁан҄ѥе, хѹꙁан҄ѧхѹꙁан҄хъ, хѹꙁан҄хъ, хѹꙁан҄хь, хѹꙁан҄хь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
хѹꙁан҄мъ, хѹꙁан҄мъ, хѹꙁан҄мь, хѹꙁан҄мьхѹꙁан҄ѧѧ, хѹꙁан҄ѩѩ, хѹꙁан҄ѩѧ, хѹꙁан҄ꙗѧ, хѹꙁан҄ѭѭ, хѹꙁан҄ее, хѹꙁан҄ѥе, хѹꙁан҄ѧхѹꙁан҄м, хѹꙁан҄мхѹꙁан҄хъ, хѹꙁан҄хъ, хѹꙁан҄хь, хѹꙁан҄хьхѹꙁан҄хѹꙁан҄юю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
хѹꙁан҄ма, хѹꙁан҄ма-----
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
------
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
------
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
------
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
------
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
------
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
------
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
------
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
------
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
------
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
------
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
------
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
------
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
------
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
------
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
------
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
-----
хѹꙁан҄ь прил притеж ЛИ Който е свързан с Хуза — управител при Ирод Антипа и мъж на Йоанна [една от мироносците]  тъ прохождааше. сквоꙁѣ градꙑ  вьс ... ꙇ оба на десѧте съ нмь. ꙇ женꙑ едінꙑ ѩже бѣахѫ сцѣленꙑ. отъ дхъ ꙁьль  болѣꙁн ... ꙇ оанна жена хѹꙁанѣ прставьнка родова ...  слѹжаахѫ емѹ М Лк 8.3 Изч М Гр [τοῦ] Χουζᾶ