Исторически речник
хрстофоръ  [+]
NmosNmgsNmdsNmasNmEsNmis
хрстофоръ, хрстофорьхрстофорахрстофорѹ, хрстофоровхрстофоръ, хрстофорьхрстофорахрстофоромь, хрстофоромъ
NmlsNmvsNmopNmgpNmdpNmap
хрстофорѣхрстофоре----
NmipNmlpNmOuNmGuNmDu
-----
хрстофоръ м ЛИ Христофор — християнин, умр. мъченически [ок. 249 г.] в Ликия [Мала Азия] по времето на имп. Деций [249—251 г.]. Пр. на 9 май мⷺца маⷺ҇ ꙁ҃ стаго п҇рⷬка аⷭѩ.  ⷱмка хрстофора А 146а 26—27 Изч А Гр Χριστοφόρος Нвб Христофо̀р м ЛИ Христофо̀ров ФИ Христофо̀ра ж ЛИ СтИл,РЛФИ