Исторически речник
хоть  [+]
NfosNfgsNfdsNfasNfisNfls
хотьхотхотхотьхотьѭ, хотѭ, хотѫ, хотѧ, хотью, хотюхот
NfvsNfOpNfgpNfdpNfipNflp
хотхотхоть, хот, хотехотьмъ, хотемъ, хотьмь, хотемьхотьм, хотъм, хотмхотьхъ, хотьхь, хотехъ, хотехь
NfOuNfGuNfDu
хотхотью, хотю, хотѹхотьма, хотъма, хотма
хоть - ж хоть обꙑьнаꙗ τὸ σύνηϑες Присъщо сладострастие, обичайна похотливост паулъ ... на дльꙁѣ врѣмен же съ села напрасно въшедъ въ домъ сво. обрѣте ꙗ ꙁъло творꙙшта ...  вдѣвъ ѭ съ обꙑьнѫѭ ѧ хотѭ. вьсмꙗвь сꙙ вьꙁьп к н҄ма глагол҄ꙙ С 169.13 Изч С Нвб Срв [по]хот ОА ВА НГер ЕтМл БТР АР