Исторически речник
хорѫгꙑ  [+]
NfosNfgsNfdsNfasNfisNfls
хорѫгꙑ, хорѫгъв, хорѫгьв, хорѫгвхорѫгъве, хорѫгьве, хорѫгве, хорѫгъв, хорѫгьв, хорѫгвхорѫгъв, хорѫгьв, хорѫгвхорѫгъвь, хорѫгъвъ, хорѫгьвь, хорѫгьвъ, хорѫговь, хорѫговъ, хорѫгъве, хорѫгьве, хорѫгвехорѫгъвѭ, хорѫгъвьѭ, хорѫгъвѫ, хорѫгъвѧ, хорѫгъвю, хорѫгъвью, хорѫгьвѭ, хорѫгьвьѭ, хорѫгьвѫ, хорѫгьвѧ, хорѫгьвю, хорѫгьвью, хорѫгвѭ, хорѫгвьѭ, хорѫгвѫ, хорѫгвѧ, хорѫгвю, хорѫгвьюхорѫгъве, хорѫгьве, хорѫгве, хорѫгъв, хорѫгьв, хорѫгв
NfvsNfOpNfgpNfdpNfipNflp
хорѫгꙑ, хорѫгъв, хорѫгьв, хорѫгвхорѫгъв, хорѫгьв, хорѫгвхорѫгъвь, хорѫгъвъ, хорѫгьвь, хорѫгьвъ, хорѫговь, хорѫговъхорѫгъвамъ, хорѫгъвамь, хорѫгьвамъ, хорѫгьвамьхорѫгъвам, хорѫгьвам, хорѫгвамхорѫгъвахъ, хорѫгъвахь, хорѫгьвахъ, хорѫгьвахь, хорѫгвахъ, хорѫгвахь
NfOuNfGuNfDu
хорѫгъв, хорѫгьв, хорѫгвхорѫгъвѹ, хорѫгьвѹ, хорѫгвѹхорѫгъвама, хорѫгьвама, хорѫгвама
хорѫгꙑ -хорѫгъве ж Слава, величие [прен.] г боже ... съпасꙑ ѳеклѫ отъ огн҄ѣ.  отꙿ поꙁоршта.  отъ ꙁвѣр. съвръшаѧ.  хорѫгв даръствѹѧ любмꙑмъ тобоѭ. въꙁведъ пастѹха овьа га нашего сѹ хса ... ѹслꙑш насъ С 179.12 Изч С Гр σκῆπτρον Нвб Срв хоръгва остар Дюв НГер ЕтМл ДА хоругва остар ОА ВА ЕтМл БТР АР ДА