Исторически речник
хождень  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
хожден, хожденьхожденꙗ, хождена, хожденьꙗхожденю, хожденѹ, хожденьюхожденмь, хожденьмь, хожденмъ, хожденьмъ, хожденмь, хожденмъхожден, хождень, хожденхожденꙗ, хождена, хожденьꙗ
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
хожден, хождень, хожденехожденмъ, хожденьмъ, хожденмь, хожденьмь, хожденмъ, хожденмь, хожденомъ, хожденамъхожден, хождень, хожден, хожденмхожденхъ, хожденьхъ, хожденхь, хожденьхь, хожденхъ, хожденхьхожден, хожденьхожденю, хожденѹ, хожденью
NnDu
хожденма, хожденьма, хожденма, хожденма
хождень -ꙗ ср 1. Способност за вървене, за ходене воле же  рѫцѣ сълагаш простеръшѹѹмѹ съхъш рѫцѣ. л  ноꙁѣ по ꙁаконѹ мрьтвꙑмъ вꙙжеш давъшѹѹмѹ хожден недвжмꙑма ногама С 457.1 2. Вървене, ходене о морьсцѣмь хожден М 43b 9 Срв. М133а 9 вдѣшꙙ лаꙁара ѹхода сьмрьт бвъша. слꙑшашꙙ по морѹ хожден. недѣлано внодат С 323.20 Пътуване, пътешествие. любьꙗше же хожден прѣжде не двгнꙑ сꙙ. ꙗкоже на толцѣ мѹ подан отт. ꙗкоже вдѣт новѫѭ кесарѭ  ефратъ рѣкѫ С 562.3 3. Прен. Начин на живот по двою же дьнью л по трьхъ ... схождааше с пештерꙑ ... въ наꙙтъкъ того божествънааго хожденꙗ ... ꙁъшъдъ на съхожден.  ꙁаблѫдвъ въ беꙁпѫтънꙑѧ брѣгꙑ С 289.14—15 М З С Гр τὸ βαδίζειν περίπατος διαγωγή хожден Нвб хождение остар ДА Срв ходене ОА НГер ЕтМл АР ДА