Исторически речник
ходъII  
ходъ [С 170.13] вж ꙁаходъ