Исторически речник
хлѫпат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
хлѫпатхлѫпаѭ, хлѫпаѫ, хлѫпаѧ, хлѫпаюхлѫпаш, хлѫпаеш, хлѫпаашхлѫпатъ, хлѫпаетъ, хлѫпаатъ, хлѫпать, хлѫпаеть, хлѫпаать, хлѫпат, хлѫпает, хлѫпаатхлѫпамъ, хлѫпаемъ, хлѫпаамъ, хлѫпамь, хлѫпаемь, хлѫпаамь, хлѫпам, хлѫпаем, хлѫпаам, хлѫпамо, хлѫпаемо, хлѫпаамохлѫпате, хлѫпаете, хлѫпаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
хлѫпаѭтъ, хлѫпаѫтъ, хлѫпаѧтъ, хлѫпаютъ, хлѫпаѭть, хлѫпаѫть, хлѫпаѧть, хлѫпають, хлѫпаѭт, хлѫпаѫт, хлѫпаѧт, хлѫпаютхлѫпавѣ, хлѫпаевѣ, хлѫпаавѣхлѫпата, хлѫпаета, хлѫпаатахлѫпате, хлѫпаете, хлѫпаатехлѫпахлѫпа
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
хлѫпамъ, хлѫпамь, хлѫпамхлѫпатехлѫпавѣхлѫпатахлѫпахъ, хлѫпахь, хлѫпаххлѫпа
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
хлѫпахлѫпахомъ, хлѫпахомь, хлѫпахом, хлѫпахмꙑхлѫпастехлѫпашѧ, хлѫпашѫ, хлѫпаша, хлѫпаше, хлѫпахѫхлѫпаховѣхлѫпаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
хлѫпастехлѫпаахъ, хлѫпахъ, хлѫпаахь, хлѫпахь, хлѫпаах, хлѫпаххлѫпааше, хлѫпашехлѫпааше, хлѫпашехлѫпаахомъ, хлѫпахомъ, хлѫпаахомь, хлѫпахомь, хлѫпаахом, хлѫпахомхлѫпаашете, хлѫпашете, хлѫпаасте, хлѫпасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
хлѫпаахѫ, хлѫпахѫ, хлѫпаахѹ, хлѫпахѹхлѫпааховѣ, хлѫпаховѣхлѫпаашета, хлѫпашета, хлѫпааста, хлѫпастахлѫпаашете, хлѫпашете, хлѫпаасте, хлѫпасте
хлѫпат -хлѫпаѭ -хлѫпаш несв Прося, искам милостиня то сътворѭ ѣко гь мо отъемлетъ строене домѹ отъ мене. копат не могѫ. хлѫпат стꙑждѫ сѧ М Лк 16.3 З сꙑнъ тмеовъ вартме. слѣпъ сѣдѣаше пр пѫт хлѫбаѩ (погр. вм. хлѫпаѩ, Ягич, с. 158, бел. под линия) М Мк 10.46 Изч М З Гр ἐπαιτέω προσαιτέω хлѫбат Нвб Срв хлопам по нечия врата ’моля за подкрепа, помощ’ РБЕ