Исторически речник
хлѣбьнъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
хлѣбьнъ, хлѣбьньхлѣбьнахлѣбьнѹхлѣбьнъ, хлѣбьньхлѣбьнахлѣбьномь, хлѣбьномъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
хлѣбьнѣхлѣбьне, хлѣбьнꙑхлѣбьнхлѣбьнъ, хлѣбьньхлѣбьномъ, хлѣбьномьхлѣбьнꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
хлѣбьнꙑхлѣбьнѣхъ, хлѣбьнѣхьхлѣбьнахлѣбьнѹхлѣбьномахлѣбьно
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
хлѣбьнахлѣбьнѹхлѣбьнохлѣбьнахлѣбьномь, хлѣбьномъхлѣбьнѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
хлѣбьнахлѣбьнъ, хлѣбьньхлѣбьномъ, хлѣбьномьхлѣбьнахлѣбьнꙑхлѣбьнѣхъ, хлѣбьнѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
хлѣбьнѣхлѣбьнѹхлѣбьномахлѣбьнахлѣбьнꙑ, хлѣбьнѫхлѣбьнѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
хлѣбьнѫ, хлѣбьнѹхлѣбьноѭ, хлѣбьноѫ, хлѣбьноѧ, хлѣбьноюхлѣбьнѣхлѣбьнꙑхлѣбьнъ, хлѣбьньхлѣбьнамъ, хлѣбьнамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
хлѣбьнꙑхлѣбьнамхлѣбьнахъ, хлѣбьнахьхлѣбьнѣхлѣбьнѹхлѣбьнама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
хлѣбьнꙑ, хлѣбьнꙑ, хлѣбьнохлѣбьнаго, хлѣбьнаего, хлѣбьнааго, хлѣбьнаго, хлѣбьного, хлѣбьнога, хлѣбьнгохлѣбьнѹмѹ, хлѣбьнѹемѹ, хлѣбьнѹѹмѹ, хлѣбьнѹмѹ, хлѣбьноомѹ, хлѣбьномѹ, хлѣбьноѹмѹ, хлѣбьнмѹхлѣбьнꙑ, хлѣбьнꙑ, хлѣбьнохлѣбьнаго, хлѣбьнаего, хлѣбьнааго, хлѣбьнаго, хлѣбьного, хлѣбьнога, хлѣбьнгохлѣбьнꙑмь, хлѣбьнꙑмь, хлѣбьнꙑмъ, хлѣбьнꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
хлѣбьнѣмь, хлѣбьнѣемь, хлѣбьнѣѣмь, хлѣбьнѣамь, хлѣбьнѣмь, хлѣбьнѣмъ, хлѣбьнѣемъ, хлѣбьнѣѣмъ, хлѣбьнѣамъ, хлѣбьнѣмъ, хлѣбьномь, хлѣбьномъхлѣбьнꙑ, хлѣбьнꙑ, хлѣбьнохлѣбьнхлѣбьнꙑхъ, хлѣбьнꙑхъ, хлѣбьнꙑхь, хлѣбьнꙑхь, хлѣбьнѣхъ, хлѣбьнѣхьхлѣбьнꙑмъ, хлѣбьнꙑмъ, хлѣбьнꙑмь, хлѣбьнꙑмь, хлѣбьнѣмъ, хлѣбьнѣмьхлѣбьнꙑѧ, хлѣбьнꙑꙗ, хлѣбьнꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
хлѣбьнꙑм, хлѣбьнꙑмхлѣбьнꙑхъ, хлѣбьнꙑхъ, хлѣбьнꙑхь, хлѣбьнꙑхьхлѣбьнаꙗ, хлѣбьнаа, хлѣбьнаѣхлѣбьнѹю, хлѣбьноюхлѣбьнꙑма, хлѣбьнꙑмахлѣбьно, хлѣбьное
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
хлѣбьнаго, хлѣбьнаего, хлѣбьнааго, хлѣбьнаго, хлѣбьного, хлѣбьнога, хлѣбьнгохлѣбьнѹмѹ, хлѣбьнѹемѹ, хлѣбьнѹѹмѹ, хлѣбьнѹмѹ, хлѣбьноомѹ, хлѣбьномѹ, хлѣбьноѹмѹ, хлѣбьнмѹхлѣбьно, хлѣбьноехлѣбьнаго, хлѣбьннаего, хлѣбьнааго, хлѣбьнаго, хлѣбьного, хлѣбьнога, хлѣбьнгохлѣбьнꙑмь, хлѣбьнꙑмь, хлѣбьнꙑмъ, хлѣбьнꙑмъхлѣбьнѣмь, хлѣбьнѣемь, хлѣбьнѣѣмь, хлѣбьнѣамь, хлѣбьнѣмь, хлѣбьнѣмъ, хлѣбьнѣемъ, хлѣбьнѣѣмъ, хлѣбьнѣамъ, хлѣбьнѣмъ, хлѣбьномь, хлѣбьномъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
хлѣбьно, хлѣбьноехлѣбьнаꙗ, хлѣбьнаа, хлѣбьнаѣ, хлѣбьнаѧхлѣбьнꙑхъ, хлѣбьнꙑхъ, хлѣбьнꙑхь, хлѣбьнꙑхь, хлѣбьнѣхъ, хлѣбьнѣхьхлѣбьнꙑмъ, хлѣбьнꙑмъ, хлѣбьнꙑмь, хлѣбьнꙑмь, хлѣбьнѣмъ, хлѣбьнѣмьхлѣбьнаꙗ, хлѣбьнаа, хлѣбьнаѣ, хлѣбьнаѧхлѣбьнꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
хлѣбьнꙑхъ, хлѣбьнꙑхъ, хлѣбьнꙑхь, хлѣбьнꙑхьхлѣбьнѣхлѣбьнѹю, хлѣбьноюхлѣбьнꙑма, хлѣбьнꙑмахлѣбьнаꙗ, хлѣбьнаа, хлѣбьнаѣ, хлѣбьнаѧхлѣбьнꙑѧ, хлѣбьнꙑꙗ, хлѣбьнѫѭ, хлѣбьнꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
хлѣбьнѣ, хлѣбьнохлѣбьнѫѭ, хлѣбьнѹю, хлѣбьноѭ, хлѣбьноюхлѣбьнѫѭ, хлѣбьноѫ, хлѣбьноѧ, хлѣбьноюхлѣбьнѣхлѣбьнꙑѧ, хлѣбьнꙑꙗ, хлѣбьнꙑехлѣбьнꙑхъ, хлѣбьнꙑхъ, хлѣбьнѣхъ, хлѣбьнꙑхь, хлѣбьнꙑхь, хлѣбьнѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
хлѣбьнꙑмъ, хлѣбьнꙑмъ, хлѣбьнѣмъ, хлѣбьнꙑмь, хлѣбьнꙑмь, хлѣбьнѣмьхлѣбьнꙑѧ, хлѣбьнꙑꙗ, хлѣбьнꙑехлѣбьнꙑм, хлѣбьнꙑмхлѣбьнꙑхъ, хлѣбьнꙑхъ, хлѣбьнꙑхь, хлѣбьнꙑхьхлѣбьнѣхлѣбьнѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
хлѣбьнꙑма, хлѣбьнꙑмахлѣбьнѣ, хлѣбьнѣшхлѣбьнѣшахлѣбьнѣшѹ, хлѣбьнѣшюхлѣбьнѣхлѣбьнѣша
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
хлѣбьнѣшемь, хлѣбьнѣшемъхлѣбьнѣшхлѣбьнѣхлѣбьнѣше, хлѣбьнѣшхлѣбьнѣшь, хлѣбьнѣшъхлѣбьнѣшемъ, хлѣбьнѣшемь
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
хлѣбьнѣшѧхлѣбьнѣшхлѣбьнѣшхъ, хлѣбьнѣшхьхлѣбьнѣшахлѣбьнѣшѹ, хлѣбьнѣшюхлѣбьнѣшема
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
хлѣбьнѣе, хлѣбьнѣ, хлѣбьнѣшехлѣбьнѣшахлѣбьнѣшѹ, хлѣбьнѣшюхлѣбьнѣе, хлѣбьнѣ, хлѣбьнѣшехлѣбьнѣшахлѣбьнѣшемь, хлѣбьнѣшемъ
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
хлѣбьнѣшхлѣбьнѣе, хлѣбьнѣхлѣбьнѣша, хлѣбьнѣшхлѣбьнѣшь, хлѣбьнѣшъхлѣбьнѣшемъ, хлѣбьнѣшемьхлѣбьнѣша, хлѣбьнѣш
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
хлѣбьнѣшхлѣбьнѣшхъ, хлѣбьнѣшхьхлѣбьнѣшхлѣбьнѣшѹ, хлѣбьнѣшюхлѣбьнѣшемахлѣбьнѣш
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
хлѣбьнѣшѧ, хлѣбьнѣшѫ, хлѣбьнѣшехлѣбьнѣшхлѣбьнѣшѫ, хлѣбьнѣшѧ, хлѣбьнѣшѹхлѣбьнѣшеѭ, хлѣбьнѣшеѫ, хлѣбьнѣшеѧ, хлѣбьнѣшеюхлѣбьнѣшхлѣбьнѣш
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
хлѣбьнѣшѧ, хлѣбьнѣшѫ, хлѣбьнѣшехлѣбьнѣшь, хлѣбьнѣшъхлѣбьнѣшамъ, хлѣбьнѣшамьхлѣбьнѣшѧ, хлѣбьнѣше, хлѣбьнѣшѫхлѣбьнѣшамхлѣбьнѣшахъ, хлѣбьнѣшахь
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
хлѣбьнѣшхлѣбьнѣшѹ, хлѣбьнѣшюхлѣбьнѣшамахлѣбьнѣ, хлѣбьнѣшхлѣбьнѣшаго, хлѣбьнѣшаего, хлѣбьнѣшааго, хлѣбьнѣшагохлѣбьнѣшѹмѹ, хлѣбьнѣшѹемѹ, хлѣбьнѣшѹѹмѹ, хлѣбьнѣшѹмѹ, хлѣбьнѣшюмѹ, хлѣбьнѣшюемѹ, хлѣбьнѣшюѹмѹ, хлѣбьнѣшюмѹ
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
хлѣбьнѣхлѣбьнѣшаго, хлѣбьнѣшаего, хлѣбьнѣшааго, хлѣбьнѣшагохлѣбьнѣшмь, хлѣбьнѣшмь, хлѣбьнѣшмъ, хлѣбьнѣшмъхлѣбьнѣшмь, хлѣбьнѣшмь, хлѣбьнѣшмъ, хлѣбьнѣшмъхлѣбьнѣхлѣбьнѣше, хлѣбьнѣш
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
хлѣбьнѣшхъ, хлѣбьнѣшхъ, хлѣбьнѣшхь, хлѣбьнѣшхьхлѣбьнѣшмъ, хлѣбьнѣшмъ, хлѣбьнѣшмьхлѣбьнѣшѧѧ, хлѣбьнѣшее, хлѣбьнѣшѫѫхлѣбьнѣшм, хлѣбьнѣшмхлѣбьнѣшхъ, хлѣбьнѣшхъ, хлѣбьнѣшхьхлѣбьнѣшаꙗ
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
хлѣбьнѣшѹю, хлѣбьнѣшююхлѣбьнѣшма, хлѣбьнѣшмахлѣбьнѣе, хлѣбьнѣ, хлѣбьнѣшее, хлѣбьнѣшехлѣбьнѣшаго, хлѣбьнѣшаего, хлѣбьнѣшааго, хлѣбьнѣшагохлѣбьнѣшѹмѹ, хлѣбьнѣшѹемѹ, хлѣбьнѣшѹѹмѹ, хлѣбьнѣшѹмѹ, хлѣбьнѣшюмѹ, хлѣбьнѣшюемѹ, хлѣбьнѣшюѹмѹ, хлѣбьнѣшюмѹхлѣбьнѣе, хлѣбьнѣ, хлѣбьнѣшее, хлѣбьнѣше
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
хлѣбьнѣшаго, хлѣбьнѣшаего, хлѣбьнѣшааго, хлѣбьнѣшагохлѣбьнѣшмь, хлѣбьнѣшмь, хлѣбьнѣшмъ, хлѣбьнѣшмъхлѣбьнѣшмь, хлѣбьнѣшмь, хлѣбьнѣшмъ, хлѣбьнѣшмъхлѣбьнѣе, хлѣбьнѣ, хлѣбьнѣшее, хлѣбьнѣшехлѣбьнѣшаꙗ, хлѣбьнѣшаѣ, хлѣбьнѣшаѧхлѣбьнѣшхъ, хлѣбьнѣшхъ, хлѣбьнѣшхь, хлѣбьнѣшхь
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
хлѣбьнѣшмъ, хлѣбьнѣшмъ, хлѣбьнѣшмьхлѣбьнѣшаꙗ, хлѣбьнѣшаѣ, хлѣбьнѣшаѧхлѣбьнѣшм, хлѣбьнѣшмхлѣбьнѣшхъ, хлѣбьнѣшхъ, хлѣбьнѣшхьхлѣбьнѣшхлѣбьнѣшѹю, хлѣбьнѣшюю
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
хлѣбьнѣшма, хлѣбьнѣшмахлѣбьнѣшꙗ, хлѣбьнѣшѣ, хлѣбьнѣшаꙗхлѣбьнѣшѧѧ, хлѣбьнѣшѧѩ, хлѣбьнѣшѫѫ, хлѣбьнѣшаѧ, хлѣбьнѣшее, хлѣбьнѣшеѥхлѣбьнѣшхлѣбьнѣшѫѫ, хлѣбьнѣшѫѭ, хлѣбьнѣшѧѧ, хлѣбьнѣшѧѩ, хлѣбьнѣшююхлѣбьнѣшѫѫ, хлѣбьнѣшѫѭ, хлѣбьнѣшѧѧ, хлѣбьнѣшѧѩ, хлѣбьнѣшюю, хлѣбьнѣшеѭ, хлѣбьнѣшеѫ, хлѣбьнѣшеѧ, хлѣбьнѣшею
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
хлѣбьнѣшхлѣбьнѣшꙗ, хлѣбьнѣшѣхлѣбьнѣшѧѧ, хлѣбьнѣшѧѩ, хлѣбьнѣшѫѫ, хлѣбьнѣшаѧ, хлѣбьнѣшее, хлѣбьнѣшеѥхлѣбьнѣшхъ, хлѣбьнѣшхъ, хлѣбьнѣшхь, хлѣбьнѣшхьхлѣбьнѣшмъ, хлѣбьнѣшмъ, хлѣбьнѣшмь, хлѣбьнѣшмьхлѣбьнѣшѧѧ, хлѣбьнѣшѧѩ, хлѣбьнѣшѫѫ, хлѣбьнѣшаѧ, хлѣбьнѣшее, хлѣбьнѣшеѥ
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
хлѣбьнѣшм, хлѣбьнѣшмхлѣбьнѣшхъ, хлѣбьнѣшхъ, хлѣбьнѣшхь, хлѣбьнѣшхьхлѣбьнѣшхлѣбьнѣшѹю, хлѣбьнѣшююхлѣбьнѣшма, хлѣбьнѣшма
хлѣбьнъ -ꙑ прил Хлебен, който се отнася до хляба тъгда раꙁѹмѣшѧ ѣко рее хранте сѧ. не отъ кваса хлѣбънааго. нъ отъ ѹенѣ фарсеска  садѵкеска М Мт 16.12 З понѹжденомъ мъ бꙑт боꙗꙁньѭ юньца. самѣмъ сꙙ въврѣшт въ пештъ хлѣбьнѫѭ.  їꙁволт пае въ огн съгорѣт. нежел отъ того събоденомъ бꙑт С 565.24—25 гладъ не хлꙙбьнꙑ н жꙙжда водънаꙗ С 135.6 ѹтврьждень хлѣбьно στήριγμα ἄρτου Житен клас, житно стебло  пріꙁъва гладъ на ꙁлⷷѭⷨ. вьсе ѹтвръжденье хлѣбьное сътьⷬ СП 104.16 Изч М З СП С Гр [τῶν] ἄρτων [τοῦ] ἄρτου хлѣбънъ хлꙙбьнъ Нвб хлебен ОА ВА НГер ЕтМл БТР АР ДА