Исторически речник
хладьнъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
хладьнъ, хладьньхладьнахладьнѹхладьнъ, хладьньхладьнахладьномь, хладьномъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
хладьнѣхладьне, хладьнꙑхладьнхладьнъ, хладьньхладьномъ, хладьномьхладьнꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
хладьнꙑхладьнѣхъ, хладьнѣхьхладьнахладьнѹхладьномахладьно
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
хладьнахладьнѹхладьнохладьнахладьномь, хладьномъхладьнѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
хладьнахладьнъ, хладьньхладьномъ, хладьномьхладьнахладьнꙑхладьнѣхъ, хладьнѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
хладьнѣхладьнѹхладьномахладьнахладьнꙑ, хладьнѫхладьнѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
хладьнѫ, хладьнѹхладьноѭ, хладьноѫ, хладьноѧ, хладьноюхладьнѣхладьнꙑхладьнъ, хладьньхладьнамъ, хладьнамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
хладьнꙑхладьнамхладьнахъ, хладьнахьхладьнѣхладьнѹхладьнама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
хладьнꙑ, хладьнꙑ, хладьнохладьнаго, хладьнаего, хладьнааго, хладьнаго, хладьного, хладьнога, хладьнгохладьнѹмѹ, хладьнѹемѹ, хладьнѹѹмѹ, хладьнѹмѹ, хладьноомѹ, хладьномѹ, хладьноѹмѹ, хладьнмѹхладьнꙑ, хладьнꙑ, хладьнохладьнаго, хладьнаего, хладьнааго, хладьнаго, хладьного, хладьнога, хладьнгохладьнꙑмь, хладьнꙑмь, хладьнꙑмъ, хладьнꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
хладьнѣмь, хладьнѣемь, хладьнѣѣмь, хладьнѣамь, хладьнѣмь, хладьнѣмъ, хладьнѣемъ, хладьнѣѣмъ, хладьнѣамъ, хладьнѣмъ, хладьномь, хладьномъхладьнꙑ, хладьнꙑ, хладьнохладьнхладьнꙑхъ, хладьнꙑхъ, хладьнꙑхь, хладьнꙑхь, хладьнѣхъ, хладьнѣхьхладьнꙑмъ, хладьнꙑмъ, хладьнꙑмь, хладьнꙑмь, хладьнѣмъ, хладьнѣмьхладьнꙑѧ, хладьнꙑꙗ, хладьнꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
хладьнꙑм, хладьнꙑмхладьнꙑхъ, хладьнꙑхъ, хладьнꙑхь, хладьнꙑхьхладьнаꙗ, хладьнаа, хладьнаѣхладьнѹю, хладьноюхладьнꙑма, хладьнꙑмахладьно, хладьное
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
хладьнаго, хладьнаего, хладьнааго, хладьнаго, хладьного, хладьнога, хладьнгохладьнѹмѹ, хладьнѹемѹ, хладьнѹѹмѹ, хладьнѹмѹ, хладьноомѹ, хладьномѹ, хладьноѹмѹ, хладьнмѹхладьно, хладьноехладьнаго, хладьннаего, хладьнааго, хладьнаго, хладьного, хладьнога, хладьнгохладьнꙑмь, хладьнꙑмь, хладьнꙑмъ, хладьнꙑмъхладьнѣмь, хладьнѣемь, хладьнѣѣмь, хладьнѣамь, хладьнѣмь, хладьнѣмъ, хладьнѣемъ, хладьнѣѣмъ, хладьнѣамъ, хладьнѣмъ, хладьномь, хладьномъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
хладьно, хладьноехладьнаꙗ, хладьнаа, хладьнаѣ, хладьнаѧхладьнꙑхъ, хладьнꙑхъ, хладьнꙑхь, хладьнꙑхь, хладьнѣхъ, хладьнѣхьхладьнꙑмъ, хладьнꙑмъ, хладьнꙑмь, хладьнꙑмь, хладьнѣмъ, хладьнѣмьхладьнаꙗ, хладьнаа, хладьнаѣ, хладьнаѧхладьнꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
хладьнꙑхъ, хладьнꙑхъ, хладьнꙑхь, хладьнꙑхьхладьнѣхладьнѹю, хладьноюхладьнꙑма, хладьнꙑмахладьнаꙗ, хладьнаа, хладьнаѣ, хладьнаѧхладьнꙑѧ, хладьнꙑꙗ, хладьнѫѭ, хладьнꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
хладьнѣ, хладьнохладьнѫѭ, хладьнѹю, хладьноѭ, хладьноюхладьнѫѭ, хладьноѫ, хладьноѧ, хладьноюхладьнѣхладьнꙑѧ, хладьнꙑꙗ, хладьнꙑехладьнꙑхъ, хладьнꙑхъ, хладьнѣхъ, хладьнꙑхь, хладьнꙑхь, хладьнѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
хладьнꙑмъ, хладьнꙑмъ, хладьнѣмъ, хладьнꙑмь, хладьнꙑмь, хладьнѣмьхладьнꙑѧ, хладьнꙑꙗ, хладьнꙑехладьнꙑм, хладьнꙑмхладьнꙑхъ, хладьнꙑхъ, хладьнꙑхь, хладьнꙑхьхладьнѣхладьнѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
хладьнꙑма, хладьнꙑмахладьнѣ, хладьнѣшхладьнѣшахладьнѣшѹ, хладьнѣшюхладьнѣхладьнѣша
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
хладьнѣшемь, хладьнѣшемъхладьнѣшхладьнѣхладьнѣше, хладьнѣшхладьнѣшь, хладьнѣшъхладьнѣшемъ, хладьнѣшемь
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
хладьнѣшѧхладьнѣшхладьнѣшхъ, хладьнѣшхьхладьнѣшахладьнѣшѹ, хладьнѣшюхладьнѣшема
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
хладьнѣе, хладьнѣ, хладьнѣшехладьнѣшахладьнѣшѹ, хладьнѣшюхладьнѣе, хладьнѣ, хладьнѣшехладьнѣшахладьнѣшемь, хладьнѣшемъ
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
хладьнѣшхладьнѣе, хладьнѣхладьнѣша, хладьнѣшхладьнѣшь, хладьнѣшъхладьнѣшемъ, хладьнѣшемьхладьнѣша, хладьнѣш
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
хладьнѣшхладьнѣшхъ, хладьнѣшхьхладьнѣшхладьнѣшѹ, хладьнѣшюхладьнѣшемахладьнѣш
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
хладьнѣшѧ, хладьнѣшѫ, хладьнѣшехладьнѣшхладьнѣшѫ, хладьнѣшѧ, хладьнѣшѹхладьнѣшеѭ, хладьнѣшеѫ, хладьнѣшеѧ, хладьнѣшеюхладьнѣшхладьнѣш
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
хладьнѣшѧ, хладьнѣшѫ, хладьнѣшехладьнѣшь, хладьнѣшъхладьнѣшамъ, хладьнѣшамьхладьнѣшѧ, хладьнѣше, хладьнѣшѫхладьнѣшамхладьнѣшахъ, хладьнѣшахь
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
хладьнѣшхладьнѣшѹ, хладьнѣшюхладьнѣшамахладьнѣ, хладьнѣшхладьнѣшаго, хладьнѣшаего, хладьнѣшааго, хладьнѣшагохладьнѣшѹмѹ, хладьнѣшѹемѹ, хладьнѣшѹѹмѹ, хладьнѣшѹмѹ, хладьнѣшюмѹ, хладьнѣшюемѹ, хладьнѣшюѹмѹ, хладьнѣшюмѹ
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
хладьнѣхладьнѣшаго, хладьнѣшаего, хладьнѣшааго, хладьнѣшагохладьнѣшмь, хладьнѣшмь, хладьнѣшмъ, хладьнѣшмъхладьнѣшмь, хладьнѣшмь, хладьнѣшмъ, хладьнѣшмъхладьнѣхладьнѣше, хладьнѣш
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
хладьнѣшхъ, хладьнѣшхъ, хладьнѣшхь, хладьнѣшхьхладьнѣшмъ, хладьнѣшмъ, хладьнѣшмьхладьнѣшѧѧ, хладьнѣшее, хладьнѣшѫѫхладьнѣшм, хладьнѣшмхладьнѣшхъ, хладьнѣшхъ, хладьнѣшхьхладьнѣшаꙗ
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
хладьнѣшѹю, хладьнѣшююхладьнѣшма, хладьнѣшмахладьнѣе, хладьнѣ, хладьнѣшее, хладьнѣшехладьнѣшаго, хладьнѣшаего, хладьнѣшааго, хладьнѣшагохладьнѣшѹмѹ, хладьнѣшѹемѹ, хладьнѣшѹѹмѹ, хладьнѣшѹмѹ, хладьнѣшюмѹ, хладьнѣшюемѹ, хладьнѣшюѹмѹ, хладьнѣшюмѹхладьнѣе, хладьнѣ, хладьнѣшее, хладьнѣше
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
хладьнѣшаго, хладьнѣшаего, хладьнѣшааго, хладьнѣшагохладьнѣшмь, хладьнѣшмь, хладьнѣшмъ, хладьнѣшмъхладьнѣшмь, хладьнѣшмь, хладьнѣшмъ, хладьнѣшмъхладьнѣе, хладьнѣ, хладьнѣшее, хладьнѣшехладьнѣшаꙗ, хладьнѣшаѣ, хладьнѣшаѧхладьнѣшхъ, хладьнѣшхъ, хладьнѣшхь, хладьнѣшхь
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
хладьнѣшмъ, хладьнѣшмъ, хладьнѣшмьхладьнѣшаꙗ, хладьнѣшаѣ, хладьнѣшаѧхладьнѣшм, хладьнѣшмхладьнѣшхъ, хладьнѣшхъ, хладьнѣшхьхладьнѣшхладьнѣшѹю, хладьнѣшюю
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
хладьнѣшма, хладьнѣшмахладьнѣшꙗ, хладьнѣшѣ, хладьнѣшаꙗхладьнѣшѧѧ, хладьнѣшѧѩ, хладьнѣшѫѫ, хладьнѣшаѧ, хладьнѣшее, хладьнѣшеѥхладьнѣшхладьнѣшѫѫ, хладьнѣшѫѭ, хладьнѣшѧѧ, хладьнѣшѧѩ, хладьнѣшююхладьнѣшѫѫ, хладьнѣшѫѭ, хладьнѣшѧѧ, хладьнѣшѧѩ, хладьнѣшюю, хладьнѣшеѭ, хладьнѣшеѫ, хладьнѣшеѧ, хладьнѣшею
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
хладьнѣшхладьнѣшꙗ, хладьнѣшѣхладьнѣшѧѧ, хладьнѣшѧѩ, хладьнѣшѫѫ, хладьнѣшаѧ, хладьнѣшее, хладьнѣшеѥхладьнѣшхъ, хладьнѣшхъ, хладьнѣшхь, хладьнѣшхьхладьнѣшмъ, хладьнѣшмъ, хладьнѣшмь, хладьнѣшмьхладьнѣшѧѧ, хладьнѣшѧѩ, хладьнѣшѫѫ, хладьнѣшаѧ, хладьнѣшее, хладьнѣшеѥ
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
хладьнѣшм, хладьнѣшмхладьнѣшхъ, хладьнѣшхъ, хладьнѣшхь, хладьнѣшхьхладьнѣшхладьнѣшѹю, хладьнѣшююхладьнѣшма, хладьнѣшма
хладьнъ -ꙑ прил Хладен, прохладен поко дшѭ раба твоего сего. на мѣстѣ свѣтълѣ. на мѣстѣ хладьнѣ. отънѭдѣже отъбѣже болѣꙁнь. скръбь  въꙁдꙑхане СЕ 57а 4 Срв. СЕ64b 17 хладьнъ бꙑват Разхладен съм, става ми хладно есе мѫжь вьстокъ мꙙ его ... же бꙑстъ мѫжъ пророкъ ... сльнъ словомъ. касааше сꙙ жъгомꙑмъ огн҄емъ.  хладн бꙑваахѫ С 476.17 Изч СЕ С Гр [τῆς] ἀναψύξεως хладнъ Нвб хладен ОА ВА Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА