Исторически речник
хватат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
хвататхватаѭ, хватаѫ, хватаѧ, хватаюхваташ, хватаеш, хватаашхвататъ, хватаетъ, хватаатъ, хватать, хватаеть, хватаать, хватат, хватает, хватаатхватамъ, хватаемъ, хватаамъ, хватамь, хватаемь, хватаамь, хватам, хватаем, хватаам, хватамо, хватаемо, хватаамохватате, хватаете, хватаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
хватаѭтъ, хватаѫтъ, хватаѧтъ, хватаютъ, хватаѭть, хватаѫть, хватаѧть, хватають, хватаѭт, хватаѫт, хватаѧт, хватаютхватавѣ, хватаевѣ, хватаавѣхватата, хватаета, хватаатахватате, хватаете, хватаатехватахвата
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
хватамъ, хватамь, хватамхвататехватавѣхвататахватахъ, хватахь, хватаххвата
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
хватахватахомъ, хватахомь, хватахом, хватахмꙑхватастехваташѧ, хваташѫ, хваташа, хваташе, хватахѫхватаховѣхватаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
хватастехватаахъ, хватахъ, хватаахь, хватахь, хватаах, хватаххватааше, хваташехватааше, хваташехватаахомъ, хватахомъ, хватаахомь, хватахомь, хватаахом, хватахомхватаашете, хваташете, хватаасте, хватасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
хватаахѫ, хватахѫ, хватаахѹ, хватахѹхватааховѣ, хватаховѣхватаашета, хваташета, хватааста, хватастахватаашете, хваташете, хватаасте, хватасте
хватат -хватаѭ -хваташ несв Хващам, улавям  їѡаннъ ... въстаꙗше ... на раба бжꙗ.  дъмꙑ на лце го.  плюѧ на н҄ь.  нанаѧ рѫкама свома хватат го С 554.10 Изч С Нвб хвата, хватам диал Дюв НГер ДА Срв хващам ОА ЕтМл БТР АР ДА