Исторически речник
хвальнъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
хвальнъ, хвальньхвальнахвальнѹхвальнъ, хвальньхвальнахвальномь, хвальномъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
хвальнѣхвальне, хвальнꙑхвальнхвальнъ, хвальньхвальномъ, хвальномьхвальнꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
хвальнꙑхвальнѣхъ, хвальнѣхьхвальнахвальнѹхвальномахвально
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
хвальнахвальнѹхвальнохвальнахвальномь, хвальномъхвальнѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
хвальнахвальнъ, хвальньхвальномъ, хвальномьхвальнахвальнꙑхвальнѣхъ, хвальнѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
хвальнѣхвальнѹхвальномахвальнахвальнꙑ, хвальнѫхвальнѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
хвальнѫ, хвальнѹхвальноѭ, хвальноѫ, хвальноѧ, хвальноюхвальнѣхвальнꙑхвальнъ, хвальньхвальнамъ, хвальнамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
хвальнꙑхвальнамхвальнахъ, хвальнахьхвальнѣхвальнѹхвальнама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
хвальнꙑ, хвальнꙑ, хвальнохвальнаго, хвальнаего, хвальнааго, хвальнаго, хвального, хвальнога, хвальнгохвальнѹмѹ, хвальнѹемѹ, хвальнѹѹмѹ, хвальнѹмѹ, хвальноомѹ, хвальномѹ, хвальноѹмѹ, хвальнмѹхвальнꙑ, хвальнꙑ, хвальнохвальнаго, хвальнаего, хвальнааго, хвальнаго, хвального, хвальнога, хвальнгохвальнꙑмь, хвальнꙑмь, хвальнꙑмъ, хвальнꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
хвальнѣмь, хвальнѣемь, хвальнѣѣмь, хвальнѣамь, хвальнѣмь, хвальнѣмъ, хвальнѣемъ, хвальнѣѣмъ, хвальнѣамъ, хвальнѣмъ, хвальномь, хвальномъхвальнꙑ, хвальнꙑ, хвальнохвальнхвальнꙑхъ, хвальнꙑхъ, хвальнꙑхь, хвальнꙑхь, хвальнѣхъ, хвальнѣхьхвальнꙑмъ, хвальнꙑмъ, хвальнꙑмь, хвальнꙑмь, хвальнѣмъ, хвальнѣмьхвальнꙑѧ, хвальнꙑꙗ, хвальнꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
хвальнꙑм, хвальнꙑмхвальнꙑхъ, хвальнꙑхъ, хвальнꙑхь, хвальнꙑхьхвальнаꙗ, хвальнаа, хвальнаѣхвальнѹю, хвальноюхвальнꙑма, хвальнꙑмахвально, хвальное
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
хвальнаго, хвальнаего, хвальнааго, хвальнаго, хвального, хвальнога, хвальнгохвальнѹмѹ, хвальнѹемѹ, хвальнѹѹмѹ, хвальнѹмѹ, хвальноомѹ, хвальномѹ, хвальноѹмѹ, хвальнмѹхвально, хвальноехвальнаго, хвальннаего, хвальнааго, хвальнаго, хвального, хвальнога, хвальнгохвальнꙑмь, хвальнꙑмь, хвальнꙑмъ, хвальнꙑмъхвальнѣмь, хвальнѣемь, хвальнѣѣмь, хвальнѣамь, хвальнѣмь, хвальнѣмъ, хвальнѣемъ, хвальнѣѣмъ, хвальнѣамъ, хвальнѣмъ, хвальномь, хвальномъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
хвально, хвальноехвальнаꙗ, хвальнаа, хвальнаѣ, хвальнаѧхвальнꙑхъ, хвальнꙑхъ, хвальнꙑхь, хвальнꙑхь, хвальнѣхъ, хвальнѣхьхвальнꙑмъ, хвальнꙑмъ, хвальнꙑмь, хвальнꙑмь, хвальнѣмъ, хвальнѣмьхвальнаꙗ, хвальнаа, хвальнаѣ, хвальнаѧхвальнꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
хвальнꙑхъ, хвальнꙑхъ, хвальнꙑхь, хвальнꙑхьхвальнѣхвальнѹю, хвальноюхвальнꙑма, хвальнꙑмахвальнаꙗ, хвальнаа, хвальнаѣ, хвальнаѧхвальнꙑѧ, хвальнꙑꙗ, хвальнѫѭ, хвальнꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
хвальнѣ, хвальнохвальнѫѭ, хвальнѹю, хвальноѭ, хвальноюхвальнѫѭ, хвальноѫ, хвальноѧ, хвальноюхвальнѣхвальнꙑѧ, хвальнꙑꙗ, хвальнꙑехвальнꙑхъ, хвальнꙑхъ, хвальнѣхъ, хвальнꙑхь, хвальнꙑхь, хвальнѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
хвальнꙑмъ, хвальнꙑмъ, хвальнѣмъ, хвальнꙑмь, хвальнꙑмь, хвальнѣмьхвальнꙑѧ, хвальнꙑꙗ, хвальнꙑехвальнꙑм, хвальнꙑмхвальнꙑхъ, хвальнꙑхъ, хвальнꙑхь, хвальнꙑхьхвальнѣхвальнѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
хвальнꙑма, хвальнꙑмахвальнѣ, хвальнѣшхвальнѣшахвальнѣшѹ, хвальнѣшюхвальнѣхвальнѣша
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
хвальнѣшемь, хвальнѣшемъхвальнѣшхвальнѣхвальнѣше, хвальнѣшхвальнѣшь, хвальнѣшъхвальнѣшемъ, хвальнѣшемь
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
хвальнѣшѧхвальнѣшхвальнѣшхъ, хвальнѣшхьхвальнѣшахвальнѣшѹ, хвальнѣшюхвальнѣшема
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
хвальнѣе, хвальнѣ, хвальнѣшехвальнѣшахвальнѣшѹ, хвальнѣшюхвальнѣе, хвальнѣ, хвальнѣшехвальнѣшахвальнѣшемь, хвальнѣшемъ
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
хвальнѣшхвальнѣе, хвальнѣхвальнѣша, хвальнѣшхвальнѣшь, хвальнѣшъхвальнѣшемъ, хвальнѣшемьхвальнѣша, хвальнѣш
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
хвальнѣшхвальнѣшхъ, хвальнѣшхьхвальнѣшхвальнѣшѹ, хвальнѣшюхвальнѣшемахвальнѣш
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
хвальнѣшѧ, хвальнѣшѫ, хвальнѣшехвальнѣшхвальнѣшѫ, хвальнѣшѧ, хвальнѣшѹхвальнѣшеѭ, хвальнѣшеѫ, хвальнѣшеѧ, хвальнѣшеюхвальнѣшхвальнѣш
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
хвальнѣшѧ, хвальнѣшѫ, хвальнѣшехвальнѣшь, хвальнѣшъхвальнѣшамъ, хвальнѣшамьхвальнѣшѧ, хвальнѣше, хвальнѣшѫхвальнѣшамхвальнѣшахъ, хвальнѣшахь
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
хвальнѣшхвальнѣшѹ, хвальнѣшюхвальнѣшамахвальнѣ, хвальнѣшхвальнѣшаго, хвальнѣшаего, хвальнѣшааго, хвальнѣшагохвальнѣшѹмѹ, хвальнѣшѹемѹ, хвальнѣшѹѹмѹ, хвальнѣшѹмѹ, хвальнѣшюмѹ, хвальнѣшюемѹ, хвальнѣшюѹмѹ, хвальнѣшюмѹ
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
хвальнѣхвальнѣшаго, хвальнѣшаего, хвальнѣшааго, хвальнѣшагохвальнѣшмь, хвальнѣшмь, хвальнѣшмъ, хвальнѣшмъхвальнѣшмь, хвальнѣшмь, хвальнѣшмъ, хвальнѣшмъхвальнѣхвальнѣше, хвальнѣш
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
хвальнѣшхъ, хвальнѣшхъ, хвальнѣшхь, хвальнѣшхьхвальнѣшмъ, хвальнѣшмъ, хвальнѣшмьхвальнѣшѧѧ, хвальнѣшее, хвальнѣшѫѫхвальнѣшм, хвальнѣшмхвальнѣшхъ, хвальнѣшхъ, хвальнѣшхьхвальнѣшаꙗ
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
хвальнѣшѹю, хвальнѣшююхвальнѣшма, хвальнѣшмахвальнѣе, хвальнѣ, хвальнѣшее, хвальнѣшехвальнѣшаго, хвальнѣшаего, хвальнѣшааго, хвальнѣшагохвальнѣшѹмѹ, хвальнѣшѹемѹ, хвальнѣшѹѹмѹ, хвальнѣшѹмѹ, хвальнѣшюмѹ, хвальнѣшюемѹ, хвальнѣшюѹмѹ, хвальнѣшюмѹхвальнѣе, хвальнѣ, хвальнѣшее, хвальнѣше
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
хвальнѣшаго, хвальнѣшаего, хвальнѣшааго, хвальнѣшагохвальнѣшмь, хвальнѣшмь, хвальнѣшмъ, хвальнѣшмъхвальнѣшмь, хвальнѣшмь, хвальнѣшмъ, хвальнѣшмъхвальнѣе, хвальнѣ, хвальнѣшее, хвальнѣшехвальнѣшаꙗ, хвальнѣшаѣ, хвальнѣшаѧхвальнѣшхъ, хвальнѣшхъ, хвальнѣшхь, хвальнѣшхь
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
хвальнѣшмъ, хвальнѣшмъ, хвальнѣшмьхвальнѣшаꙗ, хвальнѣшаѣ, хвальнѣшаѧхвальнѣшм, хвальнѣшмхвальнѣшхъ, хвальнѣшхъ, хвальнѣшхьхвальнѣшхвальнѣшѹю, хвальнѣшюю
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
хвальнѣшма, хвальнѣшмахвальнѣшꙗ, хвальнѣшѣ, хвальнѣшаꙗхвальнѣшѧѧ, хвальнѣшѧѩ, хвальнѣшѫѫ, хвальнѣшаѧ, хвальнѣшее, хвальнѣшеѥхвальнѣшхвальнѣшѫѫ, хвальнѣшѫѭ, хвальнѣшѧѧ, хвальнѣшѧѩ, хвальнѣшююхвальнѣшѫѫ, хвальнѣшѫѭ, хвальнѣшѧѧ, хвальнѣшѧѩ, хвальнѣшюю, хвальнѣшеѭ, хвальнѣшеѫ, хвальнѣшеѧ, хвальнѣшею
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
хвальнѣшхвальнѣшꙗ, хвальнѣшѣхвальнѣшѧѧ, хвальнѣшѧѩ, хвальнѣшѫѫ, хвальнѣшаѧ, хвальнѣшее, хвальнѣшеѥхвальнѣшхъ, хвальнѣшхъ, хвальнѣшхь, хвальнѣшхьхвальнѣшмъ, хвальнѣшмъ, хвальнѣшмь, хвальнѣшмьхвальнѣшѧѧ, хвальнѣшѧѩ, хвальнѣшѫѫ, хвальнѣшаѧ, хвальнѣшее, хвальнѣшеѥ
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
хвальнѣшм, хвальнѣшмхвальнѣшхъ, хвальнѣшхъ, хвальнѣшхь, хвальнѣшхьхвальнѣшхвальнѣшѹю, хвальнѣшююхвальнѣшма, хвальнѣшма
хвальнъ -ꙑ прил Достоен за похвала, прослава; славен, прославен вельі гъ  хваленъ ѕѣло. въ градѣ ба нашего въ горѣ стѣ его СП 47.2 ѣко бъ велеі  хваленъ ѕѣло. страшенъ естъ надо вьсѣмі бгꙑ СП 95.4 ото въстокъ ньца до ꙁападъ. хвально їмѩ гне. въїсокъ надо вьсѣм ѩꙁкꙑ гь СП 112.3 жрътва хвальнаꙗ ϑυσία αἰνέσεως Благодарствено жертвоприношение, хвалебна жертва растръга ѫꙁꙑ моѩ. тебѣ пожьрѭ жрътвѫ хвальнѫ. ї імѩ гне пріꙁовѫ СП 115.8 жрътва хвальнаа прославітъ мѩ. ї тѹ пѫтъ імъже ѣвлѭ емѹ спнъе мѹ СП 49.23 пѣнь хвально αἶνος ῳ᾿δῆς Похвална, хвалебна песен дава пѣніѣ хвалънаѣ въ дьні пръвꙑѩ соботѣ егда населі сѩ ꙁемⷧѣ СП 92.1 Изч СП Гр αἰνετός [вар. αἰνέω] хваленъ хвалънъ Нвб хвален ОА ВА НГер ДА Срв [по]хвален