Исторически речник
хвал҄ень  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
хвал҄ен, хвал҄еньхвал҄енꙗ, хвал҄ена, хвал҄еньꙗхвал҄еню, хвал҄енѹ, хвал҄еньюхвал҄енмь, хвал҄еньмь, хвал҄енмъ, хвал҄еньмъ, хвал҄енмь, хвал҄енмъхвал҄ен, хвал҄ень, хвал҄енхвал҄енꙗ, хвал҄ена, хвал҄еньꙗ
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
хвал҄ен, хвал҄ень, хвал҄енехвал҄енмъ, хвал҄еньмъ, хвал҄енмь, хвал҄еньмь, хвал҄енмъ, хвал҄енмь, хвал҄еномъ, хвал҄енамъхвал҄ен, хвал҄ень, хвал҄ен, хвал҄енмхвал҄енхъ, хвал҄еньхъ, хвал҄енхь, хвал҄еньхь, хвал҄енхъ, хвал҄енхьхвал҄ен, хвал҄еньхвал҄еню, хвал҄енѹ, хвал҄енью
NnDu
хвал҄енма, хвал҄еньма, хвал҄енма, хвал҄енма
хвал҄ень -ꙗ ср Славословие, прославяне, възхвала въсхвалѫ імѩ ба моего съ пѣсніѭ. въꙁвеліѫ і въ хваленьі СП 68.31  нꙑнѣ се въꙁнесе главѫ моѭ на грагꙑ (!) моѩ. ѡбідь  пожръхъ въ кровѣ его. жрътвѫ хваленье і въсклікновенъе поѭ і въспоѭ гю СП 26.6 веле ес гі. ꙇ юдъна дѣла твоѣ.  недноже слово ѹдолѣетъ. къ хваленью юдесъ твохъ СЕ 3b 19—20 бꙑт на хвалѫ хвал҄еньꙗ εἰμὶ εἰς ἔπαινον καυχήσεως Сдобивам се с голяма слава, прославям се послѹша мене.  отврьꙁ цръкв правовѣрънꙑхъ.  отъдаждъ ѧ.  одолѣш рат на н҄ѫже деш.  въꙁвратш сꙙ мрьнѣ.  бѫдетъ на хвалѫ хвал҄енꙗ С 194.18 Изч СП СЕ С Гр αἴνεσις ἀλαλυγμός ὕμνος хвален хваленье Нвб хваление остар ОА ВА НГер Срв хвалене ОА ЕтМл АР