Исторически речник
хартꙗ  [+]
NfosNfgsNfdsNfasNfisNfls
хартꙗ, хартьꙗхартѩ, хартьѩ, хартѫ, хартехарт, хартьхартѭ, хартьѭ, хартѫ, хартѧ, хартю, хартѹхартѥѭ, хартьѥѭ, хартеѫ, хартеѧ, хартеюхарт, харть
NfvsNfOpNfgpNfdpNfipNflp
хартѥхартѩ, хартьѩ, хартехарт, харть, хартехартꙗмъ, хартꙗмь, хартьꙗмъ, хартьꙗмьхартꙗм, хартьꙗмхартꙗхъ, хартꙗхь, хартьꙗхъ, хартьꙗхь
NfOuNfGuNfDu
харт, хартьхартю, хартью, хартѹхартꙗма, хартьꙗма
хартꙗ ж Хартия стꙑ савнї ... їспросвъ хартѭ напса тако. днъ бъ савновъ їс хс С 152.14 стꙑ же анна ... просвъ хартѭ напса сце вь не. ѡ ое ꙗвьно м бꙑ. ꙗко ... пострадавъ С 558.7 Изч С От гр χάρτης Нвб хартия ОА ВА Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА