Исторически речник
хартон  
хартон [погр. Е 25б 10—11] вж хартн