Исторически речник
хараламп  [+]
NmosNmgsNmdsNmasNmEsNmis
хараламп, хараламп, харалампехаралампꙗ, харалампѣ, харалампахаралампю, харалампѹхараламп, харалампхаралампꙗ, харалампѣ, харалампахаралампемь, харалампемъ
NmlsNmvsNmopNmgpNmdpNmap
хараламп, харалампхаралампю, харалампе----
NmipNmlpNmOuNmGuNmDu
-----
хараламп -ꙗ м ЛИ Харалампий — мъченик заедно с Панталеон [според някои идентичен с Пантелеймон], Агатоклия и др. Пр. на 9 февруари [през IX—X в. според Цариградската църква на 17 септември] мѣⷰ҇ ҃ꙁ҃і ҇ⷱмка (харал...) дрꙋжнѣ его СК 130b 2 ꙁї [септ.] стрстъстъ (!) (ха)раламбѣ. ї свѧщенѡ мѫⷱ҇кѹ мронꙋ Е 35а 2—3 Изч СК Е Гр Χαραλάμπιος Нвб Харалампи, Хараламби м ЛИ Харалан м ЛИ Харалампиев ФИ Хараланов ФИ СтИл,РЛФИ