Исторически речник
хапат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
хапатхаплѭ, хаплѧ, хаплюхаплешхаплетъ, хаплеть, хаплетхаплемъ, хаплемь, хаплем, хаплемохаплете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
хаплѭтъ, хаплѧтъ, хаплютъ, хаплѭть, хаплѧть, хаплють, хаплѭт, хаплѧт, хаплютхаплевѣхаплетахаплетехаплхапл
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
хаплмъ, хаплѣмъ, хаплꙗмъ, хаплмь, хаплѣмь, хаплꙗмь, хаплм, хаплѣм, хаплꙗмхаплте, хаплѣте, хаплꙗтехаплвѣ, хаплѣвѣ, хаплꙗвѣхаплта, хаплѣта, хаплꙗтахапахъ, хапахь, хапаххапа
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
хапахапахомъ, хапахомь, хапахом, хапахмꙑхапастехапашѧ, хапашѫ, хапаша, хапаше, хапахѫхапаховѣхапаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
хапастехапаахъ, хапахъ, хапаахь, хапахь, хапаах, хапаххапааше, хапашехапааше, хапашехапаахомъ, хапахомъ, хапаахомь, хапахомь, хапаахом, хапахомхапаашете, хапашете, хапаасте, хапасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
хапаахѫ, хапахѫ, хапаахѹ, хапахѹхапааховѣ, хапаховѣхапаашета, хапашета, хапааста, хапастахапаашете, хапашете, хапаасте, хапасте
хапат -хапл҄ѭ -хапл҄еш несв Засягам с думи, уязвявам беꙁакон сътворхомъ. дрѹгъ дрѹга хапьѭште.  дрѹгъ дрѹга ꙗдѫште сам сꙙ ѹморхомъ С 135.22—23 Изч С Гр δάκνω Нвб Срв хапя ОА ВА Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА