Исторически речник
хананеꙗ  [+]
NfosNfgsNfdsNfasNfisNfls
хананеꙗ, хананеахананеѩ, хананеѧ, хананеѫ, хананеехананехананеѭ, хананеѫ, хананеѧ, хананеюхананееѭ, хананееѫ, хананееѧ, хананееюханане
NfvsNfOpNfgpNfdpNfipNflp
хананее, хананехананеѩ, хананеѧ, хананеѫ, хананеехананехананеꙗмъ, хананеꙗмь, хананеамъ, хананеамьхананеꙗм, хананеамхананеꙗхъ, хананеꙗхь, хананеахъ, хананеахь
NfOuNfGuNfDu
хананехананею, хананеѹхананеꙗма, хананеама
хананеꙗ ж Хананейка, ханаанка, жена от земята Ханаан помлѹ мꙙ господ сꙑнѹ давꙑдовъ. ꙗкоже помлова онѫ хананеѭ. не того родѹ сѫштѫ нъ вѣрьнѫ С 392.20 Изч С Гр ἡ Χανανεία