Исторически речник
ханааньскъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
ханааньскъ, ханааньскьханааньскаханааньскѹханааньскъ, ханааньскьханааньскаханааньскомь, ханааньскомъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
ханааньсцѣханааньскъханааньсцханааньскъ, ханааньскьханааньскомъ, ханааньскомьханааньскꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
ханааньскꙑханааньсцѣхъ, ханааньсцѣхьханааньскаханааньскѹханааньскомаханааньско
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
ханааньскаханааньскѹханааньскоханааньскаханааньскомь, ханааньскомъханааньсцѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
ханааньскаханааньскъ, ханааньскьханааньскомъ, ханааньскомьханааньскꙑханааньскꙑханааньсцѣхъ, ханааньсцѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
ханааньсцѣханааньскѹханааньскомаханааньскаханааньскꙑ, ханааньскѫханааньсцѣ, ханааньстѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
ханааньскѫ, ханааньскѹханааньскоѭ, ханааньскоѫ, ханааньскоѧ, ханааньскоюханааньсцѣ, ханааньстѣханааньскꙑханааньскъ, ханааньскьханааньскамъ, ханааньскамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
ханааньскꙑханааньскамханааньскахъ, ханааньскахьханааньсцѣ, ханааньстѣханааньскѹханааньскама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
ханааньскꙑ, ханааньскꙑ, ханааньскоханааньскаго, ханааньскаего, ханааньскааго, ханааньскаго, ханааньского, ханааньскога, ханааньскгоханааньскѹмѹ, ханааньскѹемѹ, ханааньскѹѹмѹ, ханааньскѹмѹ, ханааньскоомѹ, ханааньскомѹ, ханааньскоѹмѹ, ханааньскмѹханааньскꙑ, ханааньскꙑ, ханааньскоханааньскаго, ханааньскаего, ханааньскааго, ханааньскаго, ханааньского, ханааньскога, ханааньскгоханааньскꙑмь, ханааньскꙑмь, ханааньскꙑмъ, ханааньскꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
ханааньсцѣмь, ханааньсцѣемь, ханааньсцѣѣмь, ханааньсцѣамь, ханааньсцѣмь, ханааньсцѣмъ, ханааньсцѣемъ, ханааньсцѣѣмъ, ханааньсцѣамъ, ханааньсцѣмъ, ханааньскомь, ханааньскомъханааньскꙑ, ханааньскꙑ, ханааньскоханааньсцханааньскꙑхъ, ханааньскꙑхъ, ханааньскꙑхь, ханааньскꙑхь, ханааньсцѣхъ, ханааньсцѣхьханааньскꙑмъ, ханааньскꙑмъ, ханааньскꙑмь, ханааньскꙑмь, ханааньсцѣмъ, ханааньсцѣмьханааньскꙑѧ, ханааньскꙑꙗ, ханааньскꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
ханааньскꙑм, ханааньскꙑмханааньскꙑхъ, ханааньскꙑхъ, ханааньскꙑхь, ханааньскꙑхьханааньскаꙗ, ханааньскаа, ханааньскаѣханааньскѹю, ханааньскоюханааньскꙑма, ханааньскꙑмаханааньско, ханааньское
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
ханааньскаго, ханааньскаего, ханааньскааго, ханааньскаго, ханааньского, ханааньскога, ханааньскгоханааньскѹмѹ, ханааньскѹемѹ, ханааньскѹѹмѹ, ханааньскѹмѹ, ханааньскоомѹ, ханааньскомѹ, ханааньскоѹмѹ, ханааньскмѹханааньско, ханааньскоеханааньскаго, ханааньскаего, ханааньскааго, ханааньскаго, ханааньского, ханааньскога, ханааньскгоханааньскꙑмь, ханааньскꙑмь, ханааньскꙑмъ, ханааньскꙑмъханааньсцѣмь, ханааньсцѣемь, ханааньсцѣѣмь, ханааньсцѣамь, ханааньсцѣмь, ханааньсцѣмъ, ханааньсцѣемъ, ханааньсцѣѣмъ, ханааньсцѣамъ, ханааньсцѣмъ, ханааньскомь, ханааньскомъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
ханааньско, ханааньскоеханааньскаꙗ, ханааньскаа, ханааньскаѣ, ханааньскаѧханааньскꙑхъ, ханааньскꙑхъ, ханааньскꙑхь, ханааньскꙑхь, ханааньсцѣхъ, ханааньсцѣхьханааньскꙑмъ, ханааньскꙑмъ, ханааньскꙑмь, ханааньскꙑмь, ханааньсцѣмъ, ханааньсцѣмьханааньскаꙗ, ханааньскаа, ханааньскаѣ, ханааньскаѧханааньскꙑм, ханааньскꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
ханааньскꙑхъ, ханааньскꙑхъ, ханааньскꙑхь, ханааньскꙑхьханааньсцѣханааньскѹю, ханааньскоюханааньскꙑма, ханааньскꙑмаханааньскаꙗ, ханааньскаа, ханааньскаѣ, ханааньскаѧханааньскꙑѧ, ханааньскꙑꙗ, ханааньскѫѭ, ханааньскꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
ханааньсцѣ, ханааньстѣ, ханааньскоханааньскѫѭ, ханааньскѹю, ханааньскоѭ, ханааньскоюханааньскѫѭ, ханааньскоѫ, ханааньскоѧ, ханааньскоюханааньсцѣ, ханааньстѣханааньскꙑѧ, ханааньскꙑꙗ, ханааньскꙑеханааньскꙑхъ, ханааньскꙑхъ, ханааньсцѣхъ, ханааньстѣхъ, ханааньскꙑхь, ханааньскꙑхь, ханааньсцѣхь, ханааньстѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
ханааньскꙑмъ, ханааньскꙑмъ, ханааньсцѣмъ, ханааньстѣмъ, ханааньскꙑмь, ханааньскꙑмь, ханааньсцѣмь, ханааньстѣмьханааньскꙑѧ, ханааньскꙑꙗ, ханааньскꙑеханааньскꙑм, ханааньскꙑмханааньскꙑхъ, ханааньскꙑхъ, ханааньскꙑхь, ханааньскꙑхьханааньсцѣ, ханааньстѣханааньскѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
ханааньскꙑма, ханааньскꙑма-----
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
------
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
------
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
------
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
------
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
------
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
------
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
------
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
------
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
------
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
------
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
------
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
------
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
------
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
------
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
------
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
-----
ханааньскъ -ꙑ прил МИ Ханаански, който се отнася до Ханаан — земята на запад от р. Йордан, населена с потомците на Хамовия син Ханаан [Бит 10.15—20]. Според Бит 12.5, 7; 13.5 посочена от Бога на старозаветния патриарх Авраам като земя за неговото потомство [„Обетованата земя“ — Евр 11.9]. Завоювана от израилтяните [Чис 21; Нав; Съд 1 и сл.] сіога црѣ аморѣїска. ї вьсѣ цсрва ханааньска. ї дастъ ꙁемлѣ їхъ достоѣне. достоѣне їлю людемъ своїмъ СП 134.11  пролішѩ кръвъ неповнънѫ. кръвъ сновъ своіхъ ї дъщерьреі. ѩже пожръшѩ стѹканънꙑмъ хананъскꙑꙶмъ СП 105.38 Изч СП Гр [τῆς] Χαναάν хананъскъ