Исторически речник
хамовъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
хамовъ, хамовьхамовахамовѹхамовъ, хамовьхамовахамовомь, хамовомъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
хамовѣхамовъхамовхамовъ, хамовьхамовомъ, хамовомьхамовꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
хамовꙑхамовѣхъ, хамовѣхьхамовахамовѹхамовомахамово
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
хамовахамовѹхамовохамовахамовомь, хамовомъхамовѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
хамовахамовъ, хамовьхамовомъ, хамовомьхамовахамовꙑхамовѣхъ, хамовѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
хамовѣхамовѹхамовомахамовахамовꙑ, хамовѫхамовѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
хамовѫ, хамовѹхамовоѭ, хамовоѫ, хамовоѧ, хамовоюхамовѣхамовꙑхамовъ, хамовьхамовамъ, хамовамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
хамовꙑхамовамхамовахъ, хамовахьхамовѣхамовѹхамовама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
------
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
------
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
------
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
------
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
------
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
------
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
------
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
------
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
------
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
------
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
------
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
------
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
------
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
------
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
------
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
------
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
------
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
------
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
------
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
------
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
------
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
------
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
------
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
------
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
-----
хамовъ прил притеж ЛИ Хамов, на Хам — според старозаветната легенда син на Ной [Бит 5.32], спасил се с баща си, братята си Сим и Яфер [Иафет] и семействата [Бит 9.18] в ковчега по времето на потопа юдеса въ ꙁемі хамовѣ. страшьна въ морі ръмьнѣемъ СП 105.22 посъла мосѣа раба своего. арона егоже ꙁбъра себѣ. положі вь ніхъ словеса ꙁнамнеі своіхъ.  юдесъ свохъ въ ꙁемлі хамовѣ СП 104.27  въніде їль вь ег҄пѵтъ. ї ѣковъ пріде въ ꙁемлѭ хамовѫ СП 104.23 ї побі вьсѩ пръвѣньцѩ въ ꙁемⷧі ег҄ѹпотьстѣ. наѩтокъ въсѣкого трѹда їхъ въ селѣхъ хамовѣхъ СП 77.51 Изч СП Гр τοῦ Χάμ От евр ЛИ Hām ’горещ’