Исторически речник
халѫга  [+]
NfosNfgsNfdsNfasNfisNfls
халѫгахалѫгꙑ, халѫгѫхалѫѕѣ, халѫзѣхалѫгѫ, халѫгѹхалѫгоѭ, халѫгоѫ, халѫгоѧ, халѫгоюхалѫѕѣ, халѫзѣ
NfvsNfOpNfgpNfdpNfipNflp
халѫгохалѫгꙑхалѫгъ, халѫгьхалѫгамъ, халѫгамьхалѫгамхалѫгахъ, халѫгахь
NfOuNfGuNfDu
халѫѕѣ, халѫзѣхалѫгѹхалѫгама
халѫга -ꙑ ж Плет, ограда  рее гъ рабѹ. ꙁд на пѫт  халѫгꙑ.  ѹбѣд вьнт. да наплъ(наплъ)нтъ сѧ домъ мо М Лк 14.23 Изч М З А СК Гр φραγμός Нвб Ø