Исторически речник
халк҄донъ  [+]
NmosNmgsNmdsNmasNmEsNmis
халк҄донъ, халк҄доньхалк҄донахалк҄донѹ, халк҄доновхалк҄донъ, халк҄доньхалк҄донахалк҄дономь, халк҄дономъ
NmlsNmvsNmopNmgpNmdpNmap
халк҄донѣхалк҄доне----
NmipNmlpNmOuNmGuNmDu
-----
халк҄донъ м МИ Халкидон — град във Витиния [Мала Азия, срещу Босфора, дн. Кадъкьой в Турция], където през 451 г. се е състоял IV Вселенски събор, свикан от имп. Маркиан [450—457 г.], против монофизитите. Присъствали са 630 епископи. Пр. на 16 юли [Възпоминание на IV Вселенски събор]. Празникът е установен от имп. Юстин I [518—527 г.] мⷺца юⷧ҇ е҃ ҃ꙇ сьнмъ стъхъ оць ꙇⷤе въ халкдонѣ. х҃ ҃ћ А 150b 27 Изч А Гр Χαλκηδών