Исторически речник
хаждат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
хаждатхаждаѭ, хаждаѫ, хаждаѧ, хаждаюхаждаш, хаждаеш, хаждаашхаждатъ, хаждаетъ, хаждаатъ, хаждать, хаждаеть, хаждаать, хаждат, хаждает, хаждаатхаждамъ, хаждаемъ, хаждаамъ, хаждамь, хаждаемь, хаждаамь, хаждам, хаждаем, хаждаам, хаждамо, хаждаемо, хаждаамохаждате, хаждаете, хаждаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
хаждаѭтъ, хаждаѫтъ, хаждаѧтъ, хаждаютъ, хаждаѭть, хаждаѫть, хаждаѧть, хаждають, хаждаѭт, хаждаѫт, хаждаѧт, хаждаютхаждавѣ, хаждаевѣ, хаждаавѣхаждата, хаждаета, хаждаатахаждате, хаждаете, хаждаатехаждахажда
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
хаждамъ, хаждамь, хаждамхаждатехаждавѣхаждатахаждахъ, хаждахь, хаждаххажда
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
хаждахаждахомъ, хаждахомь, хаждахом, хаждахмꙑхаждастехаждашѧ, хаждашѫ, хаждаша, хаждаше, хаждахѫхаждаховѣхаждаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
хаждастехаждаахъ, хаждахъ, хаждаахь, хаждахь, хаждаах, хаждаххаждааше, хаждашехаждааше, хаждашехаждаахомъ, хаждахомъ, хаждаахомь, хаждахомь, хаждаахом, хаждахомхаждаашете, хаждашете, хаждаасте, хаждасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
хаждаахѫ, хаждахѫ, хаждаахѹ, хаждахѹхаждааховѣ, хаждаховѣхаждаашета, хаждашета, хаждааста, хаждастахаждаашете, хаждашете, хаждаасте, хаждасте
хаждат -хаждаѭ -хаждаш несв Прихождам, отивам често на определено място мноꙁ же молꙗахѫ  прт мѹ въ домꙑ хъ. да помолтъ сꙙ богѹ ꙁа н҄ꙙ. онъ же вдꙙ вѣрѫ хъ  непрѣꙁорьство покаꙁѹѧ хаждааше С 206.6 Изч С Гр πορεύομαι Нвб Срв [до]хаждам диал