Исторически речник
фруг҄скъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
фруг҄скъ, фруг҄скьфруг҄скафруг҄скѹфруг҄скъ, фруг҄скьфруг҄скафруг҄скомь, фруг҄скомъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
фруг҄сцѣфруг҄скъфруг҄сцфруг҄скъ, фруг҄скьфруг҄скомъ, фруг҄скомьфруг҄скꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
фруг҄скꙑфруг҄сцѣхъ, фруг҄сцѣхьфруг҄скафруг҄скѹфруг҄скомафруг҄ско
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
фруг҄скафруг҄скѹфруг҄скофруг҄скафруг҄скомь, фруг҄скомъфруг҄сцѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
фруг҄скафруг҄скъ, фруг҄скьфруг҄скомъ, фруг҄скомьфруг҄скꙑфруг҄скꙑфруг҄сцѣхъ, фруг҄сцѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
фруг҄сцѣфруг҄скѹфруг҄скомафруг҄скафруг҄скꙑ, фруг҄скѫфруг҄сцѣ, фруг҄стѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
фруг҄скѫ, фруг҄скѹфруг҄скоѭ, фруг҄скоѫ, фруг҄скоѧ, фруг҄скоюфруг҄сцѣ, фруг҄стѣфруг҄скꙑфруг҄скъ, фруг҄скьфруг҄скамъ, фруг҄скамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
фруг҄скꙑфруг҄скамфруг҄скахъ, фруг҄скахьфруг҄сцѣ, фруг҄стѣфруг҄скѹфруг҄скама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
фруг҄скꙑ, фруг҄скꙑ, фруг҄скофруг҄скаго, фруг҄скаего, фруг҄скааго, фруг҄скаго, фруг҄ского, фруг҄скога, фруг҄скгофруг҄скѹмѹ, фруг҄скѹемѹ, фруг҄скѹѹмѹ, фруг҄скѹмѹ, фруг҄скоомѹ, фруг҄скомѹ, фруг҄скоѹмѹ, фруг҄скмѹфруг҄скꙑ, фруг҄скꙑ, фруг҄скофруг҄скаго, фруг҄скаего, фруг҄скааго, фруг҄скаго, фруг҄ского, фруг҄скога, фруг҄скгофруг҄скꙑмь, фруг҄скꙑмь, фруг҄скꙑмъ, фруг҄скꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
фруг҄сцѣмь, фруг҄сцѣемь, фруг҄сцѣѣмь, фруг҄сцѣамь, фруг҄сцѣмь, фруг҄сцѣмъ, фруг҄сцѣемъ, фруг҄сцѣѣмъ, фруг҄сцѣамъ, фруг҄сцѣмъ, фруг҄скомь, фруг҄скомъфруг҄скꙑ, фруг҄скꙑ, фруг҄скофруг҄сцфруг҄скꙑхъ, фруг҄скꙑхъ, фруг҄скꙑхь, фруг҄скꙑхь, фруг҄сцѣхъ, фруг҄сцѣхьфруг҄скꙑмъ, фруг҄скꙑмъ, фруг҄скꙑмь, фруг҄скꙑмь, фруг҄сцѣмъ, фруг҄сцѣмьфруг҄скꙑѧ, фруг҄скꙑꙗ, фруг҄скꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
фруг҄скꙑм, фруг҄скꙑмфруг҄скꙑхъ, фруг҄скꙑхъ, фруг҄скꙑхь, фруг҄скꙑхьфруг҄скаꙗ, фруг҄скаа, фруг҄скаѣфруг҄скѹю, фруг҄скоюфруг҄скꙑма, фруг҄скꙑмафруг҄ско, фруг҄ское
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
фруг҄скаго, фруг҄скаего, фруг҄скааго, фруг҄скаго, фруг҄ского, фруг҄скога, фруг҄скгофруг҄скѹмѹ, фруг҄скѹемѹ, фруг҄скѹѹмѹ, фруг҄скѹмѹ, фруг҄скоомѹ, фруг҄скомѹ, фруг҄скоѹмѹ, фруг҄скмѹфруг҄ско, фруг҄скоефруг҄скаго, фруг҄скаего, фруг҄скааго, фруг҄скаго, фруг҄ского, фруг҄скога, фруг҄скгофруг҄скꙑмь, фруг҄скꙑмь, фруг҄скꙑмъ, фруг҄скꙑмъфруг҄сцѣмь, фруг҄сцѣемь, фруг҄сцѣѣмь, фруг҄сцѣамь, фруг҄сцѣмь, фруг҄сцѣмъ, фруг҄сцѣемъ, фруг҄сцѣѣмъ, фруг҄сцѣамъ, фруг҄сцѣмъ, фруг҄скомь, фруг҄скомъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
фруг҄ско, фруг҄скоефруг҄скаꙗ, фруг҄скаа, фруг҄скаѣ, фруг҄скаѧфруг҄скꙑхъ, фруг҄скꙑхъ, фруг҄скꙑхь, фруг҄скꙑхь, фруг҄сцѣхъ, фруг҄сцѣхьфруг҄скꙑмъ, фруг҄скꙑмъ, фруг҄скꙑмь, фруг҄скꙑмь, фруг҄сцѣмъ, фруг҄сцѣмьфруг҄скаꙗ, фруг҄скаа, фруг҄скаѣ, фруг҄скаѧфруг҄скꙑм, фруг҄скꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
фруг҄скꙑхъ, фруг҄скꙑхъ, фруг҄скꙑхь, фруг҄скꙑхьфруг҄сцѣфруг҄скѹю, фруг҄скоюфруг҄скꙑма, фруг҄скꙑмафруг҄скаꙗ, фруг҄скаа, фруг҄скаѣ, фруг҄скаѧфруг҄скꙑѧ, фруг҄скꙑꙗ, фруг҄скѫѭ, фруг҄скꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
фруг҄сцѣ, фруг҄стѣ, фруг҄скофруг҄скѫѭ, фруг҄скѹю, фруг҄скоѭ, фруг҄скоюфруг҄скѫѭ, фруг҄скоѫ, фруг҄скоѧ, фруг҄скоюфруг҄сцѣ, фруг҄стѣфруг҄скꙑѧ, фруг҄скꙑꙗ, фруг҄скꙑефруг҄скꙑхъ, фруг҄скꙑхъ, фруг҄сцѣхъ, фруг҄стѣхъ, фруг҄скꙑхь, фруг҄скꙑхь, фруг҄сцѣхь, фруг҄стѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
фруг҄скꙑмъ, фруг҄скꙑмъ, фруг҄сцѣмъ, фруг҄стѣмъ, фруг҄скꙑмь, фруг҄скꙑмь, фруг҄сцѣмь, фруг҄стѣмьфруг҄скꙑѧ, фруг҄скꙑꙗ, фруг҄скꙑефруг҄скꙑм, фруг҄скꙑмфруг҄скꙑхъ, фруг҄скꙑхъ, фруг҄скꙑхь, фруг҄скꙑхьфруг҄сцѣ, фруг҄стѣфруг҄скѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
фруг҄скꙑма, фруг҄скꙑма-----
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
------
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
------
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
------
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
------
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
------
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
------
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
------
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
------
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
------
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
------
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
------
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
------
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
------
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
------
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
------
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
-----
фруг҄скъ -ꙑ прил МИ Фригийски, който се отнася до Фригия [тук за фригийската ерес на Монтан, възникнала около средата на II в. и предмет на много събори] вьꙁлѣꙁъше же обрѣтошꙙ ꙁатворена преꙁвутера съборънꙑѧ цръкъве. менемъ лмна ...  дного отъ вѣрꙑ фруг҄скꙑѧ менемь еутухꙗкъ С 133.27 Изч С Гр τῶν Ζρυγῶν Нвб фригийски ОА ВА