Исторически речник
флоте  [+]
NmosNmgsNmdsNmasNmEsNmis
флотѣ, флотефлотѣꙗ, флотеꙗ, флотѣа, флотеафлотѣю, флотею, флотѣов, флотеов, флотѣв, флотев, флотѣев, флотеев-флотѣꙗ, флотеꙗ, флотѣа, флотеафлотѣмь, флотемь, флотѣомь, флотеомь, флотѣмъ, флотемъ, флотѣомъ, флотеомьъ
NmlsNmvsNmopNmgpNmdpNmap
флотѣ, флотефлотѣю, флотею----
NmipNmlpNmOuNmGuNmDu
-----
флоте -ꙗ м ЛИ Филотей — първенец в Кесария [на р. Ефрат], споменат в житието на св. Анин от Супрасълския сборник слѹга. вь пръвѣѣмъ ѹбо дворѣ не вдтъ н дꙿного. въ вторѣѣмъ же бꙑвъ обрꙙштетъ флоѳеа. то бо бѣаше мꙙ бꙑвъшѹѹмѹ прмк҄рю въ старца мѣсто С 555.11 Изч С флоѳе Нвб Филот м ЛИ Филотей м ЛИ Филотея ж ЛИ Филотка ж ЛИ Филотов ФИ СтИл,РЛФИ