Исторически речник
флосъ  [+]
NmosNmgsNmdsNmasNmEsNmis
флосъ, флосьфлосафлосѹ, флосовфлосъ, флосьфлосафлосомь, флосомъ
NmlsNmvsNmopNmgpNmdpNmap
флосѣфлосефлос, флосовефлосъ, флось, флосовъ, флосовьфлосомъ, флосомь, флосовомъ, флосовомьфлосꙑ, флосовꙑ
NmipNmlpNmOuNmGuNmDu
флосꙑ, флосовꙑ, флосъмфлосѣхъ, флосѣхь, флосохъ, флосохь, флосовохъ, флосовохьфлосафлосѹфлосома
флосъ м Вредно насекомо, паразит по растенията ꙁаьнѫ нꙑнѣ глат. мена гадомъ. прѫгъ. сланѫ. ръвенꙑ прѫгъ. катааросъ. флосъ. ꙇлосъ. влтскъ. каръкносъ. връхосъ СЕ 59а 17 Изч СЕ От гр ψύλλος Нвб Ø