Исторически речник
флповъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
флповъ, флповьфлповафлповѹфлповъ, флповьфлповафлповомь, флповомъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
флповѣфлповъфлповфлповъ, флповьфлповомъ, флповомьфлповꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
флповꙑфлповѣхъ, флповѣхьфлповафлповѹфлповомафлпово
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
флповафлповѹфлповофлповафлповомь, флповомъфлповѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
флповафлповъ, флповьфлповомъ, флповомьфлповафлповꙑфлповѣхъ, флповѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
флповѣфлповѹфлповомафлповафлповꙑ, флповѫфлповѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
флповѫ, флповѹфлповоѭ, флповоѫ, флповоѧ, флповоюфлповѣфлповꙑфлповъ, флповьфлповамъ, флповамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
флповꙑфлповамфлповахъ, флповахьфлповѣфлповѹфлповама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
------
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
------
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
------
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
------
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
------
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
------
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
------
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
------
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
------
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
------
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
------
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
------
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
------
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
------
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
------
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
------
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
------
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
------
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
------
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
------
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
------
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
------
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
------
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
------
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
-----
флповъ прил притеж ЛИ Филипов, който се отнася до Филип — един от 12–те апостоли прѣжде ... флпова въꙁъванꙗ. сѫшта подъ смокъвѭ вдѣхъ тꙙ. сѭ смокве ꙁдалее пророкъ хотꙙшт  бес плода бꙑт глаголааше С 350.7 кесарꙗ флпова Καισάρεια ἡ Ζιλίππου Кесария Филипова [дн. Nahr Bānjās] — град на изток от горното течение на р. Йордан, възстановен от четвъртовластника Ирод Филип и посветен на Тиберий Цезар; познат и като Καισάρεια Πανεάς [Πανιάς]. пршедъ же с въ странѫ кесарѩ флповꙑ. въпрашаше ѹенкꙑ своѩ глѧ. кого глѭтъ мѧ лвц сѫшта сна лвскааго М Мт 16.13 З, А. Срв.Мк 8.27 Изч М З А СК С Гр Ζίλιππος Нвб Филипов ФИ Срв Филиповски ФИ Филипков ФИ СтИл,РЛФИ Филиповото МИ Филипово вървище МИ ИД,МНЛом Филиповци МИ ЙЗах,Кюст.кр Филипови кошари МИ ЙЗах,Кюст