Исторически речник
фле  [+]
NmosNmgsNmdsNmasNmEsNmis
флѣ, флефлѣꙗ, флеꙗ, флѣа, флеафлѣю, флею, флѣов, флеов, флѣв, флев, флѣев, флеев-флѣꙗ, флеꙗ, флѣа, флеафлѣмь, флемь, флѣомь, флеомь, флѣмъ, флемъ, флѣомъ, флеомьъ
NmlsNmvsNmopNmgpNmdpNmap
флѣ, флефлѣю, флею----
NmipNmlpNmOuNmGuNmDu
-----
фле -ꙗ м ЛИ Името на дякон в Лаодикия, познато от житието на св. Артемий от Супрасълския сборник глагола кꙿ н҄емѹ свꙙтꙑ артемонъ. рабе бож флеа. шъдъ вьꙁвѣст владꙑцѣ момѹ свꙙтѹѹмѹ епскѹпꙋ С 225.20  не мꙑ вѣрꙑ о стѣѣмь артемонѣ. повелѣ вратарѹ прꙁъват дꙗкона флеа С 224.14—15 дꙗконе флеа. вдш двнѧѧ сѧ коꙁꙑ  лен. стоѧштꙙ блꙁъ града С 224.17 двьно ѹдо т мамъ съповѣдат флеа. днъ бо отъ леню ловѣьскомъ гласомъ глагола С 224.21 Изч С Гр Ζιλέας