Исторически речник
фарсеовъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
фарсеовъ, фарсеовьфарсеовафарсеовѹфарсеовъ, фарсеовьфарсеовафарсеовомь, фарсеовомъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
фарсеовѣфарсеовъфарсеовфарсеовъ, фарсеовьфарсеовомъ, фарсеовомьфарсеовꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
фарсеовꙑфарсеовѣхъ, фарсеовѣхьфарсеовафарсеовѹфарсеовомафарсеово
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
фарсеовафарсеовѹфарсеовофарсеовафарсеовомь, фарсеовомъфарсеовѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
фарсеовафарсеовъ, фарсеовьфарсеовомъ, фарсеовомьфарсеовафарсеовꙑфарсеовѣхъ, фарсеовѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
фарсеовѣфарсеовѹфарсеовомафарсеовафарсеовꙑ, фарсеовѫфарсеовѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
фарсеовѫ, фарсеовѹфарсеовоѭ, фарсеовоѫ, фарсеовоѧ, фарсеовоюфарсеовѣфарсеовꙑфарсеовъ, фарсеовьфарсеовамъ, фарсеовамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
фарсеовꙑфарсеовамфарсеовахъ, фарсеовахьфарсеовѣфарсеовѹфарсеовама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
------
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
------
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
------
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
------
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
------
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
------
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
------
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
------
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
------
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
------
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
------
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
------
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
------
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
------
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
------
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
------
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
------
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
------
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
------
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
------
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
------
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
------
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
------
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
------
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
-----
фарсеовъ прил притеж Фарисейски, който принадлежи на фарисей ꙇ се жена въ градѣ ѣже бѣ грѣшънца. ꙇ ѹвѣдѣвъш ѣко вьꙁлежтъ. въ храмнѣ фарсѣовѣ. прнесъш алавастръ мѵрѹ М Лк 7.37 З, А. Срв. С391.9 молѣаше же еднъ отъ фарсѣ да б ѣлъ съ нмъ. ꙇ въшедъ въ домъ фарсѣовъ вьꙁлеже М Лк 7.36 З, А. Срв. С390.27 кака стъ пркасаѭштꙗ сꙙ мъ. ꙗко грѣшнца стъ. неловѣьскъ бъшьѭ  слѣпъ фарсеѡвъ съмꙑслъ. нъ то к н҄емѹ рее благꙑ благодѣтел҄ь С 393.4 Изч М З А С Гр τοῦ Ζαρισαίου фарсеѡвъ Нвб Срв фарисейски