Исторически речник
фарсескъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
фарсескъ, фарсескьфарсескафарсескѹфарсескъ, фарсескьфарсескафарсескомь, фарсескомъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
фарсесцѣфарсескъфарсесцфарсескъ, фарсескьфарсескомъ, фарсескомьфарсескꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
фарсескꙑфарсесцѣхъ, фарсесцѣхьфарсескафарсескѹфарсескомафарсеско
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
фарсескафарсескѹфарсескофарсескафарсескомь, фарсескомъфарсесцѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
фарсескафарсескъ, фарсескьфарсескомъ, фарсескомьфарсескꙑфарсескꙑфарсесцѣхъ, фарсесцѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
фарсесцѣфарсескѹфарсескомафарсескафарсескꙑ, фарсескѫфарсесцѣ, фарсестѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
фарсескѫ, фарсескѹфарсескоѭ, фарсескоѫ, фарсескоѧ, фарсескоюфарсесцѣ, фарсестѣфарсескꙑфарсескъ, фарсескьфарсескамъ, фарсескамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
фарсескꙑфарсескамфарсескахъ, фарсескахьфарсесцѣ, фарсестѣфарсескѹфарсескама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
фарсескꙑ, фарсескꙑ, фарсескофарсескаго, фарсескаего, фарсескааго, фарсескаго, фарсеского, фарсескога, фарсескгофарсескѹмѹ, фарсескѹемѹ, фарсескѹѹмѹ, фарсескѹмѹ, фарсескоомѹ, фарсескомѹ, фарсескоѹмѹ, фарсескмѹфарсескꙑ, фарсескꙑ, фарсескофарсескаго, фарсескаего, фарсескааго, фарсескаго, фарсеского, фарсескога, фарсескгофарсескꙑмь, фарсескꙑмь, фарсескꙑмъ, фарсескꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
фарсесцѣмь, фарсесцѣемь, фарсесцѣѣмь, фарсесцѣамь, фарсесцѣмь, фарсесцѣмъ, фарсесцѣемъ, фарсесцѣѣмъ, фарсесцѣамъ, фарсесцѣмъ, фарсескомь, фарсескомъфарсескꙑ, фарсескꙑ, фарсескофарсесцфарсескꙑхъ, фарсескꙑхъ, фарсескꙑхь, фарсескꙑхь, фарсесцѣхъ, фарсесцѣхьфарсескꙑмъ, фарсескꙑмъ, фарсескꙑмь, фарсескꙑмь, фарсесцѣмъ, фарсесцѣмьфарсескꙑѧ, фарсескꙑꙗ, фарсескꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
фарсескꙑм, фарсескꙑмфарсескꙑхъ, фарсескꙑхъ, фарсескꙑхь, фарсескꙑхьфарсескаꙗ, фарсескаа, фарсескаѣфарсескѹю, фарсескоюфарсескꙑма, фарсескꙑмафарсеско, фарсеское
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
фарсескаго, фарсескаего, фарсескааго, фарсескаго, фарсеского, фарсескога, фарсескгофарсескѹмѹ, фарсескѹемѹ, фарсескѹѹмѹ, фарсескѹмѹ, фарсескоомѹ, фарсескомѹ, фарсескоѹмѹ, фарсескмѹфарсеско, фарсескоефарсескаго, фарсескаего, фарсескааго, фарсескаго, фарсеского, фарсескога, фарсескгофарсескꙑмь, фарсескꙑмь, фарсескꙑмъ, фарсескꙑмъфарсесцѣмь, фарсесцѣемь, фарсесцѣѣмь, фарсесцѣамь, фарсесцѣмь, фарсесцѣмъ, фарсесцѣемъ, фарсесцѣѣмъ, фарсесцѣамъ, фарсесцѣмъ, фарсескомь, фарсескомъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
фарсеско, фарсескоефарсескаꙗ, фарсескаа, фарсескаѣ, фарсескаѧфарсескꙑхъ, фарсескꙑхъ, фарсескꙑхь, фарсескꙑхь, фарсесцѣхъ, фарсесцѣхьфарсескꙑмъ, фарсескꙑмъ, фарсескꙑмь, фарсескꙑмь, фарсесцѣмъ, фарсесцѣмьфарсескаꙗ, фарсескаа, фарсескаѣ, фарсескаѧфарсескꙑм, фарсескꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
фарсескꙑхъ, фарсескꙑхъ, фарсескꙑхь, фарсескꙑхьфарсесцѣфарсескѹю, фарсескоюфарсескꙑма, фарсескꙑмафарсескаꙗ, фарсескаа, фарсескаѣ, фарсескаѧфарсескꙑѧ, фарсескꙑꙗ, фарсескѫѭ, фарсескꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
фарсесцѣ, фарсестѣ, фарсескофарсескѫѭ, фарсескѹю, фарсескоѭ, фарсескоюфарсескѫѭ, фарсескоѫ, фарсескоѧ, фарсескоюфарсесцѣ, фарсестѣфарсескꙑѧ, фарсескꙑꙗ, фарсескꙑефарсескꙑхъ, фарсескꙑхъ, фарсесцѣхъ, фарсестѣхъ, фарсескꙑхь, фарсескꙑхь, фарсесцѣхь, фарсестѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
фарсескꙑмъ, фарсескꙑмъ, фарсесцѣмъ, фарсестѣмъ, фарсескꙑмь, фарсескꙑмь, фарсесцѣмь, фарсестѣмьфарсескꙑѧ, фарсескꙑꙗ, фарсескꙑефарсескꙑм, фарсескꙑмфарсескꙑхъ, фарсескꙑхъ, фарсескꙑхь, фарсескꙑхьфарсесцѣ, фарсестѣфарсескѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
фарсескꙑма, фарсескꙑма-----
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
------
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
------
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
------
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
------
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
------
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
------
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
------
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
------
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
------
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
------
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
------
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
------
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
------
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
------
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
------
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
-----
фарсескъ -ꙑ прил Фарисейски, който се отнася до фарисей тъгда раꙁѹмѣшѧ ѣко рее хранте сѧ. не отъ кваса хлѣбънааго. нъ отъ ѹенѣ фарсеска  садѵкеска М Мт 16.12 З о (ква)сѣ (ф)фарсѣсцѣ М 43b 14 Срв. М76b 23 како не раꙁѹмѣте ... хранте же сѧ отъ кваса фарсеска  садѵкеска М Мт 16.11 Срв.Мт 16.6 М, З;Лк 12.1 М, З;Мк 8.15 М З вьнде съ въ домъ едного кънѧѕа фарсѣска въ соботѫ хлѣба ѣстъ М Лк 14.1 А, СК. Срв. СЕ31а 19 он же рѣшѧ кь немѹ по ъто ѹенц оанов постѧтъ сѧ ѧсто  молтвꙑ творѧтъ такожде . фарсѣст. а тво ѣдѧтъ  пѭтъ М Лк 5.33 З М З А СК СЕ Гр τῶν Ζαρισαίων Нвб фарисейски ОА ВА ЕтМл БТР АР