Исторически речник
фаресовъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
фаресовъ, фаресовьфаресовафаресовѹфаресовъ, фаресовьфаресовафаресовомь, фаресовомъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
фаресовѣфаресовъфаресовфаресовъ, фаресовьфаресовомъ, фаресовомьфаресовꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
фаресовꙑфаресовѣхъ, фаресовѣхьфаресовафаресовѹфаресовомафаресово
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
фаресовафаресовѹфаресовофаресовафаресовомь, фаресовомъфаресовѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
фаресовафаресовъ, фаресовьфаресовомъ, фаресовомьфаресовафаресовꙑфаресовѣхъ, фаресовѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
фаресовѣфаресовѹфаресовомафаресовафаресовꙑ, фаресовѫфаресовѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
фаресовѫ, фаресовѹфаресовоѭ, фаресовоѫ, фаресовоѧ, фаресовоюфаресовѣфаресовꙑфаресовъ, фаресовьфаресовамъ, фаресовамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
фаресовꙑфаресовамфаресовахъ, фаресовахьфаресовѣфаресовѹфаресовама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
------
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
------
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
------
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
------
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
------
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
------
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
------
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
------
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
------
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
------
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
------
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
------
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
------
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
------
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
------
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
------
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
------
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
------
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
------
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
------
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
------
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
------
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
------
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
------
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
-----
фаресовъ прил притеж ЛИ Фаресов, който е в някакви отношения с Фарес ꙇ тъ бѣ съ ѣко тремъ десѧтемъ лѣтъ нанаѩ. снъ сꙑ ѣко мьнмъ бѣ ... амнадавовъ. арамовъ. ꙇоаⷬ҇мовъ. есромовъ. фаресовъ. ꙇюдовъ М Лк 3.33 Изч М З Гр τοῦ Ζάρες. Вж. при фаресъ Вж. при фаресъ