Исторически речник
фараѹшь  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
фараѹшь, фараѹшъфараѹшафараѹшѹ, фараѹшюфараѹшь, фараѹшъфараѹшафараѹшемь, фараѹшемъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
фараѹшфараѹшь, фараѹшъфараѹшфараѹшь, фараѹшъ, фараѹш, фараѹшефараѹшемь, фараѹшемъфараѹшѧ, фараѹшѫ, фараѹше
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
фараѹшфараѹшхъ, фараѹшхьфараѹшафараѹшѹ, фараѹшюфараѹшемафараѹше
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
фараѹшафараѹшѹ, фараѹшюфараѹшефараѹшафараѹшемь, фараѹшемъфараѹш
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
фараѹшафараѹшь, фараѹшъ, фараѹш, фараѹшефараѹшемь, фараѹшемъфараѹшафараѹшфараѹшхъ, фараѹшхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
фараѹшфараѹшѹ, фараѹшюфараѹшемафараѹшафараѹшѧ, фараѹше, фараѹшѫфараѹш
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
фараѹшѫ, фараѹшѹфараѹшеѭ, фараѹшеѫ, фараѹшеѧ, фараѹшеюфараѹшфараѹшѧ, фараѹше, фараѹшѫфараѹшь, фараѹшъ, фараѹш, фараѹшефараѹшамъ, фараѹшамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
фараѹшѧ, фараѹше, фараѹшѫфараѹшамфараѹшахъ, фараѹшахьфараѹшфараѹшѹ, фараѹшюфараѹшама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
фараѹшь, фараѹш, фараѹше, фараѹшфараѹшаго, фараѹшаего, фараѹшааго, фараѹшаго, фараѹшего, фараѹшега, фараѹшгофараѹшюмѹ, фараѹшюемѹ, фараѹшюѹмѹ, фараѹшююмѹ, фараѹшюмѹ, фараѹшемѹ, фараѹшмѹ, фараѹшѹмѹ, фараѹшѹемѹ, фараѹшѹѹмѹ, фараѹшѹмѹ, фараѹшомѹфараѹшь, фараѹш, фараѹше, фараѹшфараѹшаго, фараѹшаего, фараѹшааго, фараѹшаго, фараѹшего, фараѹшега, фараѹшгофараѹшмь, фараѹшмь, фараѹшмъ, фараѹшмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
фараѹшмь, фараѹшмь, фараѹшмъ, фараѹшмъ, фараѹшемь, фараѹшемъфараѹшь, фараѹш, фараѹше, фараѹшфараѹш, фараѹшфараѹшхъ, фараѹшхъ, фараѹшхь, фараѹшхьфараѹшмь, фараѹшмь, фараѹшмъ, фараѹшмъфараѹшѧѧ, фараѹшѩѧ, фараѹшѧѩ, фараѹшаѧ, фараѹшѧꙗ, фараѹшаа, фараѹшее, фараѹше
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
фараѹшм, фараѹшмфараѹшхъ, фараѹшхъ, фараѹшхь, фараѹшхьфараѹшаꙗ, фараѹшѧѧфараѹшюю, фараѹшѹѹфараѹшма, фараѹшмафараѹше, фараѹшее
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
фараѹшаго, фараѹшаего, фараѹшааго, фараѹшаго, фараѹшего, фараѹшега, фараѹшгофараѹшюмѹ, фараѹшюемѹ, фараѹшюѹмѹ, фараѹшююмѹ, фараѹшюмѹ, фараѹшемѹ, фараѹшмѹ, фараѹшѹмѹ, фараѹшѹемѹ, фараѹшѹѹмѹ, фараѹшѹмѹ, фараѹшомѹфараѹше, фараѹшеефараѹшаго, фараѹшаего, фараѹшааго, фараѹшаго, фараѹшего, фараѹшега, фараѹшгофараѹшмь, фараѹшмь, фараѹшмъ, фараѹшмъфараѹшмь, фараѹшмь, фараѹшмъ, фараѹшмъ, фараѹшемь, фараѹшемъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
фараѹше, фараѹшеефараѹшаꙗ, фараѹшаа, фараѹшаѧ, фараѹшѧѧфараѹшхъ, фараѹшхъ, фараѹшхь, фараѹшхьфараѹшмь, фараѹшмь, фараѹшмъ, фараѹшмъфараѹшаꙗ, фараѹшаа, фараѹшаѧ, фараѹшѧѧфараѹшм, фараѹшм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
фараѹшхъ, фараѹшхъ, фараѹшхь, фараѹшхьфараѹшфараѹшюю, фараѹшѹѹфараѹшма, фараѹшмафараѹшаꙗ, фараѹшаа, фараѹшаѣ, фараѹшаѧфараѹшѧѧ, фараѹшее, фараѹшеѥ, фараѹшѧ
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
фараѹшфараѹшѫѭ, фараѹшѹю, фараѹшюю, фараѹшеѭ, фараѹшею, фараѹшѧѧфараѹшѫѭ, фараѹшѹю, фараѹшюю, фараѹшеѭ, фараѹшею, фараѹшѧѧ, фараѹшеѧфараѹшфараѹшѧѧ, фараѹшѧѩ, фараѹшаѧ, фараѹшѫѭ, фараѹшее, фараѹшеѥ, фараѹшѧфараѹшхъ, фараѹшхъ, фараѹшхь, фараѹшхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
фараѹшмъ, фараѹшмъ, фараѹшмь, фараѹшмьфараѹшѧѧ, фараѹшѧѩ, фараѹшаѧ, фараѹшѫѭ, фараѹшее, фараѹшеѥ, фараѹшѧфараѹшм, фараѹшмфараѹшхъ, фараѹшхъ, фараѹшхь, фараѹшхьфараѹшфараѹшюю, фараѹшѹѹ
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
фараѹшма, фараѹшма-----
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
------
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
------
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
------
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
------
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
------
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
------
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
------
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
------
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
------
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
------
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
------
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
------
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
------
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
------
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
------
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
-----
фараѹшь прил притеж Фараонов, който се отнася до фараона тꙑ ес бъ нашъ. свобожде отъ работꙑ фараѹшѧ. мосѣемь родъ еврѣскъ СЕ 5b 5 Изч СЕ От гр τοῦ Ζαραώ